Print this page
Wednesday, 04 September 2019 09:45

Ваканции и неучебни дни

Written by 
Rate this item
(24 votes)

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г.  I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

16.05.2023 г.  –  XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г.  –  І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г.  –  IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г.  –  V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г.  –  VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

 

Read 4181 times Last modified on Thursday, 08 September 2022 11:38
Super User