Super User

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “РОМЕН РОЛАН”СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА 

1 свободно място за момиче в 8 клас за учебната 2016/2017 година, профил Френски с Английски език

и

5 свободни места за момчета в 8 клас за учебната 2016/2017 година, профил Френски с Английски език

 

Кандидатите подават в училището следните документи:

1.      Заявление до директора

2.      Копие на удостоверението за завършен VII клас /оригинала се представя за сверяване/

3.      Копие на служебната бележка с оценките от тестовете по български език и литература и по математика

 

Документи се приемат в гимназията от 22.07.2016 г. до 25.08.2016 г. от 8,30 часа до 16,30 часа.

 

 

Маргарита Попова вицепрезидент на Република България

ОКС на НЕЗАВИСИМИЯТ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ, гр. Стара Загора

Шесто основно училище "Свети Никола", гр. Стара Загора

Второ основно училище „Петко Рачов Славейков”, гр. Стара Загора

ОУ "Кирил Христов", гр. Стара Загора

Регионален исторически музей, гр. Стара Загора

Тракийски университет, гр. Стара Загора

Народно Читалище "Св. Климент Охридски -1858г.", гр. Стара Загора

Регионална библиотека "Захарий Княжески", гр. Стара Загора

Природоматематическа гимназия "Гео Милев" Стара Загора

Регионален инспекторат по образованието Стара Загора

Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" Стара Загора

СОУ "Максим Горки" гр. Стара Загора

Държавна агенция за закрила на детето

ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" Хасково

ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ - Ловеч

Народна Астрономическа Обсерватория и планетариум "Ю. Гагарин" Стара Загора

Община Стара Загора

Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня" град Стара Загора

МКБППМН - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Стара Загора

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Уважаеми съмишленици,

бивши и настоящи ученици,

родители на бивши и настоящи ученици,

Предстои ни заедно да преживеем вълнуващи събития. Да си спомним, да разкажем, да покажем най-доброто от изминалите 50 години, в които ГПЧЕ „Ромен Ролан” се превърна в един от важните символи на града под липите, повод за самочувствието на гражданите му, институция с национална и международна заначимост. 

С голям ентусиазъм и желание да ви изненадаме, вече се подготвяме за събитията през седмицата 18 – 23 април, в която гр. Стара Загора ще се буди и осъмва с нашата празничност.

Нуждаем се от Вашата съпричастност, за да посрещнем юбилея по най-подобаващия за целта начин. За да реализираме идеите си, са ни необходими съдействие и средства за: [...]

 1. Подмяна на надписа на фасадата на сградата – 8000 лв. или по 200 лв. за буква (Станете дарител на буква!)

2. Отпечатване на юбилейни издания – 8000 лв.

3. Закупуване на юбилейни сувенири – 4000 лв.

4. Организиране на празничните събития – украса на сграда, оператор, коктейл, озвучаване – 3000 лв.

Знаем, че няма да останете безучастни, защото всичко значимо и добро се постига с общата воля на онези, които споделят общи ценности. Мисията на едно добро българско училище, би трябвало да  е безусловна ценност за всеки, особено ако съдбата му вече е свързана с него.

Средствата могат да се превеждат по сметката на

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО:  

IBAN:BG31FINV915010BGN0H32A

BIC/SWIFT код:FINVBGSF

Банка: FIRST INVESTMENT BANK, Bulgaria

Български език и литература - 21 май 2018 г.

Втори ДЗИ по избор - 23 май 2018 г.

  • чужд език (английски език, френски език, немски език);
  • математика;
  • физика и астрономия;
  • биология и здравно образование;
  • химия и опазване на околната среда;
  • история и цивилизация;
  • география и икономика;
  • предметен цикъл "Философия"

    Повече информация на сайта на МОН

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г.
 – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – 
XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

ГРАФИК

за консултациите на учителите

за допълнителна работа по учебни предмети

за учебната 2015/2016 година

 

Име

Фамилия

Учебен предмет

І смяна

ІІ смяна

стая

ден

час

ден

час

1

Петър

Петров

Химия

вторник

13,30

петък

12,40

318

2

Невена

Божкилова

БЕЛ

сряда

13,30

сряда

12,40

хранилище

3

Иванка

Кирилова

БЕЛ

сряда

13,30

сряда

12,30

214

4

Миглена

Йорданова

БЕЛ

сряда

13,30

понеделник

12,40

библиотека

5

Юлия

Райкова

БЕЛ

сряда

13,30

четвъртък

12,30

214

6

Златинка

Вълева

БЕЛ

четвъртък

12,30

вторник

12,30

115

7

Донка

Матеева

БЕЛ

вторник

13,30

понеделник

12,40

хранилище

8

Петя

Арнаудова

БЕЛ

петък

12,30

петък

12,30

214

9

Боряна

Георгиева

БЕЛ

вторник

13,20

понеделник

12,40

214

10

Виолета

Стоева

АЕ

сряда

13,30

петък

12,30

хранилище

11

Мима

Бакоева

АЕ

вторник

13,30

четвъртък

12,30

хранилище

12

Златка

Караиванова

АЕ

петък

12,40

сряда

12,40

каб.АЕ

13

Калина

Влайчева

АЕ

понеделник

13,30

сряда

12,40

106

14

Валентина

Райкова

АЕ

сряда

13,30

вторник

12,40

хранилище

15

Живка

Стойнова

АЕ

понеделник

13,30

понеделник

12,00

хранилище

16

Силвия

Банова

АЕ

понеделник

13,20

вторник

12,40

хранилище

17

Йоана

Стоева

АЕ

понеделник

13,30

понеделник

12,40

317

18

Дарина

Муртева

АЕ

сряда

12,30

сряда

12,30

107

19

Светла

Стоянова

ФЕ

сряда

13,30

сряда

12,30

120

20

Донка

Желязкова

ФЕ

сряда

13,30

сряда

12,40

120

21

Мариана

Желева

ФЕ

понеделник

13,30

понеделник

12,40

121

22

Мима

Петрова

ФЕ

четвъртък

12,40

четвъртък

12,40

117

23

Стоянка

Турлакова

ФЕ

вторник

13,30

четвъртък

12,30

109

24

Стефка

Райкова

ФЕ

петък

12,30

четвъртък

12,30

121

25

Светла

Русева

ФЕ

петък

12,30

петък

12,30

110

26

Цвета

Бакалова

НЕ

понеделник

12,30

вторник

12,50

112

27

Даринка

Генчева

НЕ

вторник

12,30

вторник

12,30

216

28

Елизабета

Калчева

НЕ

четвъртък

12,30

четвъртък

13,30

221

29

Татяна

Чолакова

НЕ

вторник

13,30

вторник

12,30

221

30

Таня

Вернер

НЕ

вторник

12,30

вторник

12,30

221

31

Златка

Блажова

НЕ

сряда

12,30

вторник

12,30

207

32

Силвия

Чанкова

НЕ

петък

13,30

петък

12,40

216

33

Евгения

Кайракова

Математика

понеделник

13,30

понеделник

12,40

хранилище

34

Румяна

Братоева

Математика

петък

12,40

петък

12,40

хранилище

35

Марияна

Петкова

Математика

петък

12,30

петък

12,30

121

36

Диана

Атанасова

Математика

понеделник

13,30

понеделник

12,40

хранилище

37

Ана

Камелджиева

Математика

петък

12,40

сряда

12,40

хранилище

38

Венета

Харизанова

Математика

четвъртък

12,30

четвъртък

12,30

102

39

Ивелина

Глинджурска

ИТ

четвъртък

13,20

сряда

12,40

комп.кабинет

40

Живка

Недялкова

ИТ

четвъртък

13,20

сряда

12,40

комп.кабинет

41

Радостина

Кръстева

ИТ

вторник

13,30

вторник

12,40

комп.кабинет

42

Стоян

Василев

ИТ

четвъртък

13,30

вторник

12,30

комп.кабинет

43

Динка

Тодорова

ИТ

четвъртък

13,30

вторник

12,40

комп.кабинет

44

Марияна

Петрова

История

понеделник

11,50

понеделник

17,50

хранилище

45

Катя

Атанасова

История

понеделник

13,30

сряда

12,30

библиотека

46

Каталина

Андреева

История

петък

12,30

петък

12,30

хранилище

47

Райна

Джогова

География

вторник

12,30

вторник

12,30

к-т екология

48

Вили

Тодорова

География

вторник

12,35

петък

12,30

хранилище

49

Александър

Ярославов

География

четвъртък

11,00

четвъртък

17,00

хранилище

50

Екатерина

Бояджиева

Философия

понеделник

12,30

понеделник

12,30

хранилище

51

Мариана

Бухчева

Философия

четвъртък

13,30

вторник

12,40

хранилище история

52

Таня

Дачева

Биология

понеделник

11,30

понеделник

12,30

хранилище

53

Диана

Цветкова

Биология

петък

12,30

петък

12,30

хранилище

54

Павлина

Запрянова

Биология

петък

13,30

сряда

12,30

кабинет

55

Гергана

Карабалиева

Физика

четвъртък

13,30

четвъртък

12,30

каб./хран.

56

Христина

Стратиева

Физика

понеделник

13,30

сряда

12,30

кабинет

57

Дорлена

Тенева

Физика

вторник

13,30

сряда

12,40

хранилище

58

Тонка

Павлова

Химия

вторник

13,30

сряда

12,40

318

59

Биляна

Димитрова

Химия

вторник

16,50

вторник

11,00

318

60

Елена

Стоева

Музика

сряда

12,30

понеделник

12,30

хранилище

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ 
НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. 

VIII клас

8 а, б, в 
8 г, д 
8 е, ж
8 з

 IX клас

9 а, в 
9 б
9 г, д 
9 e, ж, з

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ 
НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. 

VIII клас

8 а, б, в
8 г, д
8 е, ж, з

IX клас

9 а, б 
9 в 
9 г, д 
9 e 
9 ж, з

X клас

10 а, б 
10 в
10 г, д
10 е 
10 ж, з 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ 
НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. 

VІІІ клас

ІX клас

X клас

XI клас

XII клас

 

 

 

Библиотека:

Училищната библиотека разполага с богат фонд учебна и учебно-помощна  литература, чийто брой възлиза на повече от 12 000 библиотечни единици.

Разположена е на първия етаж, в просторно и светло помещение, което освен като читалня се ползва и като място за провеждане на срещи, дискусии и извънкласни мероприятия.
Библиотеката разполага с колекция от DVD с учебни филими и музика, обезпечаващи по-пълно образователните потребности на учениците.

 

Физкултурен салон:

Основен приоритет в дейността на учителите по физическо възпитание и спорт е формирането на система от жизнено необходими  спортни умения и навици, повишаването на двигателните способности и даването на комплекс от специални знания на учениците, необходими им в ежедневната и спортна дейност.

За обучението по физическа култура и спорт е осигурен физкултурен салон с тенис-маси, стена за спортно катерене и  модерна спортна площадка.

Началото...

1966 г. - Със заповед на тогавашния просветен министър Ганчо Ганев се открива гимназия с преподаване на френски език с прием на ученици от Южна България. Приети са 100 ученици, разпределени в четири паралелки.

За първи директор на новосъздадената гимназия е избран Кънчо Матев, инспектор по чужди езици. Той остава на този пост до 1993г. Гимназията е настанена в сградата на Шесто основно училище. Постепенно тя се утвърждава като най-авторитетното учебно заведение в гр. Стара Загора и региона.
 
През учебната 1967/68г. за патрон на гимназията е избран големият френски хуманист, писател и музикант Ромен Ролан. На 29 януари 1969 г. е честван първият патронен празник на училището. Създават се отличителните знаци на училището: знамето, униформите и монограмите.

Учебната 1972/73 г. гимназията посреща в нова сграда в квартал "Лозенец", която поделя с другото езиково училище  -  Гимназията с преподаване на руски език "Максим Горки". Следват още няколко мъчителни смени на сградата на гимназията. Същевременно настъпват промени и в структурата на училището.

През 1983 г. е разкрита първата английска паралелка. След две години броят им нараства на три. През 1985 стават реалност и две паралелки с изучаване на немски език. По-късно съотношението се изравнява по три паралелки за всеки език. През 1986 г. училището е преместено в настоящата сграда на ул. ”Цар Иван Шишман” №62.

През 1977г. Националната комисия за Юнеско към Министерството на външните работи и МНП предлагат гимназията за асоцииран член на тази организация. Гимназията става едно от 8-те асоциирани учебни заведения в България на пряко подчинение на местните органи на организацията.

Профил на ГПЧЕ “Ромен Ролан”, град Стара Загора

В гимназията ежегодно се приемат осем паралелки, общо 208 ученици, които се разпределят в по три паралелки за интензивно изучаване на английски, немски и френски език. Профилът на училището е “чуждоезиков” и съгласно учебния план първата година се изучава интензивно първия чужд език, а през втората година започва  изучаването на втори. 

В по–горните класове някои от предметите се изучават на съответния първи чужд език. За английските паралелки това са история, физика, за немските - история, география, биология, за френските – биология, география, физика, история и философия.

Училището предлага квалифицирано обучение от много добри специалисти. Повече от половината от учителите в гимназията са нейни бивши възпитаници. Всички те предават знанията и уменията си на своите бъдещи колеги. Мнозина от тях са автори на учебници и проекти.

Основна цел на екипа от преподаватели е обучението по чужди езици да бъде средство за комуникации на всички нива и във всички области. Всички убедено работят за утвърждаване на ценности, свързани с достиженията на българската и световната култура и съвременната цивилизация. Превръщането на гражданското образование в убеденост на младите хора и стимулирането на тяхната креативност е неразделна част от педагогическата работа.

За осъществяване на своите цели гимназията сътрудничи с различни организации и институции, както и с физически лица в страната и чужбина. Организира и подпомага образователни програми, способстващи за усъвършенстване познанията и уменията на учениците.

Page 9 of 10

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.