Super User

Във връзка със заповед № PД-01-1/03.01.2017г. на Директора на РЗИ - гр. Стара Загора и писмо № 5/03.01.2017г. на Началника на РУО - Ст.Загора,

дните 05 - 06.01.2017г. се обявяват за неучебни.

Занятията се подновяват на 09.01. /понеделник/ при следната организация на учебния ден:

11, 12 клас и занималня - първа смяна, от 7:30ч.

8, 9 и 10 клас - втора смяна, от 13:20ч.

Уважаеми родители, ученици и класни ръководители, 

Във връзка с проведените работни срещи с председателя на УН за финансиране на проекти за оборудване на класни стаи с мултимедийна техника, обявяваме, че на този етап прекратяваме кампанията поради нови обстоятелства: предстоящият ремонт на сгради на образователни институции в града ще обхване общо 6 големи училища по едно и също време. Това поставя много сериозно въпросът с пребазирането им за поне един учебен срок, а оттам и идеята оборудването да се ползва от 2 паралелки едновременно. 

Събраните средства към момента ще бъдат вкарани в депозитна сметка, за да имат по-добро олихвяване. Кампанията ще бъде рестартирана 2 седмици преди приключване на ремонтните дейности, за бъде проведен конкурса и доставено оборудването за началото на учебните часове в обновената сграда.  

УН остава на разположение за допълнителни коментари и въпроси, както и предложения.

 

Обществен съвет към ГПЧЕ "Ромен Ролан" - определен със заповед №396/ 13.12.2016 г.

 

ПРАВИЛНИК

за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.  

Издаден от министъра на образованието и науката 

 

Агенция за студентски и младежки програми "Cool Travel"
ще представи ежегодните информационни срещи за кандидат-студенти
"МОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА" 2016-2017
 
8-ми декември 2016г. в ГПЧЕ "Ромен Ролан" Стара Загора
от 10:00 до 16:00 часа (2 етаж)! 
 
Допълнителна информация на: www.myeducation.bg
тел: 0889 532 223

 

На 7 и 14  декември 2016 г. в "Клуб Кариера" (стая 117) от 12:30 до 14:00 часа ще се провеждат индивидуални безплатни консултации с кариерни консултанти от ЦКО гр.Стара Загора.

Консултациите са отворени за ученици и родители!

Започна продажбата на билети за Коледния концерт.

Можете да ги закупите от: 
Виктория 11“е“
Николай 11 „е“
Славена 12 "б"
Димитър 10 „в“
Нона 10 „в“
Силвия 9 „д“
Ксения 9 „д“

 

 

Уважаеми родители,

Каним Ви на събрание на родителите

за избиране на обществен съвет към училището

на 12.12.2016 г. /понеделник/ от 18:30 часа

в зала "Америка за България"

 

Ръководството на ГПЧЕ "Ромен Ролан"

 

 

Това са учениците, избрани за участие в проект Mind the Gap.

През месец януари 2017 те ще приемат деца от три европейски държави, а през 2017 и 2018 ще им гостуват съответно в Швеция, Португалия и Холандия. 

 

   

 

1 "Ъбстрактно" 
2 Аз мога повече с ИТ 
3 Да разширим дефиниционната област 
4 Дигитално рисуване 
5 ИТ таланти
6 ИТ таланти + 
7 Клуб 3.14
8 Клуб по астрономия 
9 Клуб по космонавтика 
10 Ключ за света - английският 
11 Магията на изкуството - перо, четка и длето 
12 Най - често срещаните грешки в речта 
13 Народни танци 
14 Питагор 
15 Преодоляване на затрудненията по математика 9 клас - 1 група 
16 Преодоляване на затрудненията по математика 9 клас - 2 група 
17 Преодоляване на затрудненията по математика 9 клас - 3 група 
18 Преодоляване на обучителни затруднения по английски език 
19 Преодоляване на обучителни затруднения по френски език 11 кл. 
20 Преодоляване на проблеми, свързани с изразяването на английски език 2 
21 Преодоляване на проблемите свързани с изразяването на английски език 
22 Приложение на ИТ в практиката 
23 Приложение на ИТ в хуманитарните науки 
24 Програмиране в интернет 
25 Разговорният немски език 
26 Репортер "РР" 
27 Сигнум + 
28 Списание "Пътеки" 
29 Тайните на човешкото тяло 
30 Творческо писане 
31 Творчество на английски език 
32 Театрална работилница 
33 Театрална работилница на английски език 
34 Тенис на маса 
35 Трудности във френската граматика 
36 Уеб дизайн 
37 Фандъм 
38 Философско късометражно ученическо кино 
39 Фотоклуб 
40 Френската граматика, техники, стратегии 
41 Френски театър 
42 Френският език - езикът на младите 
43 Френският език в кулинарията 
44 Футбол 
45 Футбол -2 отбор

От днес ученици от 9, 10 и 11 клас на ГПЧЕ “Ромен Ролан” могат да подават формуляри за кандидатстване за участие в международен проект.

За проекта

 През 2016 екип от ГПЧЕ "Ромен Ролан" кандидатства като партньорско училище за проект по програмата "Еразъм+", ключова дейност 2 "Стратегически партньорства". Посредством усилията на четири европейски училища бе спечелен проект на тема "Mind the Gap. Improving the transition between school education and employment". В тази инициатива участват ГПЧЕ "Ромен Ролан" и три партньорски училища от Португалия, Холандия и Щвеция. За участие в проекта ще бъдат избрани 21 ученици, които ще имат възможност да посетят една от трите страни през двете години на реализация на проекта 2016-2018.

За да се постигнат поставените цели, участниците ще бъдат поставени в ролята на изследователи, които ще събират информация за необходимите умения за работа в съвременния свят. Особено внимане ще се обърне на тези, които не се преподават в училище, а са важни за успешната реализация на младите хора в 21 век. Участниците ще имат възможност да работят в реална среда, посещавайки различни компании и институции, за да проведат изследването. Ще разработват въпроси за проучване, ще обобщават и описват своите наблюдения в работни дневници и видео материали. Крайният резултат на проекта е създаване на презентации и влогове (влог - работно видео в Youtube канал) с цел популяризиране на нуждите на младите хора за успешна реализация и оптималните начини за постигането им.

 Защо да участвате?

      Ще общувате на чужд език реално и виртуално, за да създадете краен образователен продукт – това ще подобри комуникативните ви умения по английски език и ще повиши самочувствието ви.

     Ще опознаете образователни култури и реални работни места и ситуации, които са нови за вас и които ще обогатят кръгозора ви и практически ще ви помогнат в кариерното ориентиране и развитие.

     Ще развиете трансферни умения за реалния живот, използвайки технологии за комуникация, презентация, видео заснемане, споделяне и разпространение на собствени продукти.

     Ще обогатите своята автобиография, увеличавайки възможностите си за академичен успех след гимназията.

     Ще създадете нови приятелства.

     Ще опознаете себе си по-добре посредством цялостния процес на разработване и осъществяване на проекта.

     Ще имате възможност за изява на индивидуалните ви таланти и широка международна аудитория, с която да ги споделите.

 Критерии за участие

 Някои от по-важните критерии при избора на ученици са:

     Да са от 9, 10 или 11 клас и с ниво на владеене на английски език, което позволява успешно общуване с чуждестранните партньори, както и изпълнение на целите на проекта.

     Да могат да пътуват през периодите за обмен. През тази учебна година ще се осъществи един обмен с Швеция - 23-30 март 2017 г. Другите две визити ще се проведат през есента на 2017 година до Португалия и през пролетта 2018 до Холандия. Датите за пътуванията до Португалия и Холандия ще бъдат уточнени през май 2017г. Учениците от 11 клас могат да кандидатстват само за обмена с Швеция, а останалите ученици могат да изберат по една от трите страни.

     Всички 21 участници трябва да могат да приемат в дома си партньор от съответните страни между 26 януари и 2 февруари 2017 година, когато нашата гимназия е домакин на първата международна среща. Нужно е писмено съгласие от родител за възможност и желание за приемане и грижа за гостуващото дете за съответния период от време.

     Да са попълнили коректно формуляра за кандидатсване по проекта - в електронен и хартиен вариант (с подпис от родител за съгласие за участие).

     Да са готови да отделят време за изпълнение на дейностите по проекта, да бъдат активни, отдадени и креативни.

     Уменията за работа с технологии, писане, говорене и актьорско майсторство са предимства.

 Финансиране

 Разноските на участниците по проекта са поети изцяло от финансирането на програмата.

 Как да кандидатствате?

 Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване – ще бъде достъпен в хартиен вариант в стаята на ксерокса, а в електронен - на страницата на училището. Попълнените формуляри изпратете на електронен адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и предайте в хартиен вариант на г-жа Бакоева или г-жа Влайчева до 26 октомври, 2016г. Одобрените участници ще бъдат обявени до 9 ноември, 2016г. на страницата на гимназията.

За повече информация: К. Влайчева 0887 729 156, Т. Маджарова 0887 09 72 05, М. Бакоева 0885 263 299

Romain Rolland FLS - Erasmus+ two-year project

 

“Mind the Gap. Improving the transition between school education and employment”

About the project

 The main objective is to lower the gap between what students learn at school and the skills needed in order to be successful on the European job market.  We want to increase the skills  young people across Europe need  in their future working field and which are not addressed at school, for example leadership and out of the box thinking. Furthermore, we want to find ways to recognize these skills and present the result to a larger public in the form of workshop and lesson-plans. The project is designed to provide young people with aspiration and tools to be able to contribute to the European workforce effectively.

The students are going out of the schools, into the companies in different settings in Europe and find out themselves what skills they are missing. This they will document in vlogs and presentations.

 Partner countries

     Bulgaria

     Sweden

     Portugal

     the Netherlands

 Number of Bulgarian students participating throughout the two years – 21 students

 Funding

 EU Erasmus+ programme (travel and food; accommodation with host families)

If you are interested in taking part in this innovative project, contact Ms. Mima Bakoeva or Ms. Kalina Vlaycheva in their shift. You need to fill in an application form and send it to the following email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Deadline for sending forms: 26 October. We will announce the selected candidate by 9 November.

 Eligibility

      You need to be a regular student at Romain Rolland FLS in grade 9, 10 or 11.

     You need to be able to host a student from one of the above countries for a week between 26th January and 2nd February, 2017. This includes providing accommodation and meals. Your partner’s family will reciprocate when you visit. A written parents’ agreement must be enclosed.

     Your level of English should be good enough to allow you to communicate effectively and accomplish the project goals (see description of the project above).

     You need to have demonstrated commitment to your academic duties as well as the extra-curricular activities of the school community.

     Your determination and high level of discipline are a must.

     Your IT skills, speaking, writing and acting skills will be an asset.

     You need to be willing to interact with students from a foreign culture and be open to cultural differences.

     You can choose only one country to have a partner from – Portugal, the Netherlands or Sweden i.e. you will only be able to visit one country depending on your choice. However, it would be helpful to rank the countries according to your preference if you decided to apply for the three visits. Only students from 9, 10 and 11 grade can take part in the project. This means that the students from 11 grade can apply only for the visit to Sweden. 12 graders are, unfortunately, not eligible to participate.

     The students who will host students from Portugal and the Netherlands in January, 2017 will travel to Portugal in the autumn of 2017 and the Netherlands in the spring of 2018 respectively . We strongly encourage students from 9 and 10 grades to apply for these two visits.

 It is necessary that you return this questionnaire BOTH by mail to Ms. Kalina Vlaycheva This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and its paper version to Ms Vlaycheva or Ms Mima Bakoeva. Deadline for sending the forms: 26 October, 2016. We will announce the selected candidates by 9 November.

 

Page 8 of 10

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Чрез качествено образование в демократична училищна среда се грижим за успеха на възпитаниците си. Помагаме те да развият способностите си, за да се изградят като успяващи и отговорни личности. Работим в пълноценен диалог с родителската и гражданската общност. Всеотдайността ни в настоящата работа е и нашата грижа за бъдещето