Super User

 От 1.02.2017 г. до 18.04.2017 г. учениците от 6. до 11. клас могат да се включат в единадесетия конкурс на "1000 стипендии"

Предизвикателството е в това учениците да изберат една предметна област, с която да се включат в състезанието. Това може да е: математика, информатика и ИТ, физика и астрономия, биология, химия, литература, езикознание, история, география и икономика, философия, психология, изобразително изкуство, музика, театър или фотография. В конкурса не са включени само спорт и танци. 

За да участват, младежите в 6.-11. клас трябва да изтеглят и прочетат внимателно формуляра и инструкциите към него, да го попълнят, да напишат ЕСЕ по тема от формуляра в предметната област, в която имат най-много познания и най-задълбочени интереси, да напишат своя кратка автобиография, да приложат копие от бележника си и да посочат двама препоръчващи учители. Кандидатите, чиято област на интерес е в сферата на изкуствата или информатика и ИТ, трябва да приложат и портфолио.

Конкурсът отчита различни социални обстоятелства на кандидатите, но за тази цел е необходимо те да приложат и съответен документ, който ги удостоверява.

Конкурс „1000 стипендии“ се провежда в два етапа: 

първи кръг: разглеждане на кандидатурата и преценка на есето от двама проверяващи. Етапът приключва с обявяване на първо класиране на сайта www.1000.bg в края на м. юли 2017 г. На втори кръг минават около 1500 кандидати. Зa всеки, който се чувства несигурен в първите стъпки, сме подготвили още няколко разяснителни слова.

 - втори кръг: интервю с класираните след първи кръг. С кандидатите в област математика, информатика и информационни технологии, биология, химия, физика и астрономия, литература, история, езикознание, география и икономика, философия и психология интервюто се провежда по телефона. С кандидатите в област изобразително изкуство, музика, театрално и филмово изкуство и фотография интервюто се провежда лично в офис на Фондацията в гр. София. С кандидатите, които се явяват и на втори кръг с проект за изключителна стипендия, интервюютата са лични. Събеседванията ще се проведат през септември и октомври 2017 г. Етапът приключва с обявяване на финално класиране на сайта и излъчване на стипендиантите на 1.11.2017 г. 

Конкурсът за учебната 2017/2018 година започва на 1 февруари 2017 г. и предвижда следната схема на кандидатстване:

  • 01 февруари – 18 април 2017 г. подаване на документи. Този срок трябва да бъде спазен от всички кандидати, в това число и желаещите да кандидатстват за стипендията за изключителни умения. И тази година регистрацията за конкурса ще може да става и по интернет - след 1 февруари 2017 г. Кандидатурите трябва да бъдат изпратени по поща или куриер до офиса ни, в противен случай няма да бъдат приети за участие в конкурса. Важи датата на пощенското клеймо.
  • 31 юли 2017 г. – обявяване на първо класиране за основна и изключителна стипендия
  • 1 септември - 31 октомври 2017 г. – провеждане на интервюта
  • 1 ноември 2017 г. – обявяване на стипендиантите на проект "1000 стипендии" 2017/2018 г.

Всички класирания ще бъдат обявени на сайта, в съответната категория.


От 06.02. /понеделник/ всички ученици са в междусрочна ваканция. 

На 07.02. и 08.02. учениците от 12 клас ще започват учебни занятия в 8.00ч. 

На 09.02.2017г. занятията се възобновяват за всички ученици при настоящата организация на учебния ден:
- 8,9 и 10 клас - първа смяна, от 7.30ч.
- 11, 12 клас и занималня - втора смяна, от 13.20ч. и при прилагане на седмичното разписание за втори учебен срок.

На 06.02. /понеделник/, от 15:00ч. ще се проведе областен кръг на олимпиадата по АЕ.

От 30.01.2017 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:

8, 9 и 10 клас първа смяна от 7:30 часа

11, 12 клас и занималня втора смяна от 13:20 часа

   
   
   

За втора поредна година ученици от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в град Стара Загора се обучават по програмите Microsoft Imagine Academy под ръководството на Динка Тодорова, Живка Недялкова, Ивелина Глинджурска и Радостина Кръстева.

По програмата вече са преминали обучение 60 ученика, а най-добрите осем получиха право на безплатно явяване на изпит и го издържаха успешно. 

През тази учебна година над 120 ученика заявиха желание да участват в проекта. Разпределени са в групи по интереси и получиха потребителски имена и пароли за достъп до материалите в Microsoft IT Academy.

Училището е одобрено за сертификационен център на Microsoft. В ГПЧЕ „Ромен Ролан“ гр. Стара Загора ще могат да полагат сертификационни изпити младежи от града и региона.

Сертификатите Microsoft Office Specialist и Microsoft Technology Associate (MTA) са международно признати и валидират знанията и уменията за програмиране и за работа с бизнес софтуер. Тези обучения и сертификации са част от проекта „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“. Глобалната инициатива Microsoft YouthSpark стартира в световен мащаб, като си поставя за цел да се създадат възможности за 300 милиона младежи в над 100 страни за образование, заетост и предприемачество. Програмата на компанията е повече от филантропия и включва редица инициативи, както нови, така и разширени - Imagine Cup, Innovate for Good, Skype в класната стая, BizSpark, Office365 for EDU, DreamSpark, DigiGirlz, Партньори в познанието и други.

Партньор по тази програма в България е Алумни клуб на завършилите Стопански факултет на „СУ Св. Климент Охридски“, който инициира редица проекти с основна цел да помогне на младите хора да се справят с предизвикателствата на пазара на труда, като им осигури възможности за образование, заетост и предприемачество. В рамките на изминалата 2016 г. по проекта „Кариера в ИТ“ са организирани кариерни срещи с над 20000 ученици от повече от 60 училища в страната. В кампанията се включиха 15 преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“ и двадесет активни членове от Алумни клуб, които са успешни и реализирани професионалисти, най-често предприемачи или управляващи директори на големи български фирми или офиси на мултинационални компании. Те са се ангажирали лично в програмата за кариерно консултиране и менторство.

 

В Националния портал за кариерно ориентиране на учениците, разработен по проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на Министерството на образованието и науката може да намерите полезна информация и подкрепа, от които се нуждаете при избора на училище, университет, професия!

За да улеснят учениците в избора на образование, професия и работа, в планирането и постигането на мечтата им за професионална кариера 150 кариерни консултанти от  28 Центъра за кариерно ориентиране, създадени по проекта предлагат индивидуални и групови консултации по образователно и кариерно планиране и развитие.

Услуги в Центровете за кариерно ориентиране

Предлаганата услуга „кариерно информиране” е процесът, в рамките на който кариерният консултант дава актуална и пълна информация за възможностите на образователната система в България, за прехода от образование към заетост на всички ученици, родители и граждани. Кариерно информиране може да се проведе индивидуално или в група.

Предлаганата услуга „кариерно консултиране” е процесът, в рамките на който кариерният консултант оказва съдействие на учениците, за да вземат добри решения за професионалния и личния си избор и на родителите, за да подкрепят децата си в този избор. Кариерно консултиране може да се проведе индивидуално и/или в група.

Какво е кариерното ориентиране?

Кариерното ориентиране и развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той включва образование, професия, работа и дейности.  Важна роля имат и заниманията през свободното време, свързани с предпочитанията на отделния човек.

 

 

Теодора Николова

Петя Тодорова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Гергана Карабалиева

Пенка Вълова

Page 7 of 11

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Чрез качествено образование в демократична училищна среда се грижим за успеха на възпитаниците си. Помагаме те да развият способностите си, за да се изградят като успяващи и отговорни личности. Работим в пълноценен диалог с родителската и гражданската общност. Всеотдайността ни в настоящата работа е и нашата грижа за бъдещето