Super User

С П И С Ъ К

на учебниците, които ще се ползват в ГПЧЕ „Ромен Ролан”

през учебната 2015/2016 година

/Учебниците да се закупят след уточняване с учителя по съответния предмет!/

Предмет

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

ХІ клас

ХІІ клас

АЕ І ЧЕ

Upstream for Bulgaria, Student s Book for the 8thgrade

Upstream for Bulgaria, Student s Book Intermediate


"Solutions"- Upper-Intermediate, Oxford

"Solutions", Upper-Intermediate, Oxford, 1ви срок


"Objective Advanced", Cambridge, 2ри срок

Objective Advanced English

изд. Кеймбридж

Upstream - Advanced

АЕ ІІ ЧЕ

 

Upstream  -Elementary

Upstream Pre-intermediate level

Headway

Intermediate

Aim High Intermediate

New Headway  4th edition

First certificate Materials - Oxford

ФЕ І ЧЕ

Echo A1,A2
Grammare progressive

ECHO – А2 

ECHO – B1 / Volume 1/
Vocabulaire progressif
Grammaire progressive

EchoB1 / Volume 1/


Echo – B1 / Volume 2/

Echo – B1 / Volume 2/

Echo В2

ФЕ ІІ ЧЕ

 

Echo A1

Echo A1

Echo A2

Echo A2

НЕ І ЧЕ

“Lagune”- 3 части 8 з клас

Direct – 8 и,ж клас

Deutsch hautnah

Mittelpunkt B2

Mittelpunkt B2

Mittelpunkt C1

Ausblick 2,3

Mittelpunkt C1

Themenkomplex 4

НЕ ІІ ЧЕ

 

Direct zwei

Direct zwei 10 а клас

Direct zwei

Direct zwei

БЕЛ – ЛИТЕРАТУРА

1.Литература Клео Протохристова Изд. „Анубис”  

2.Литература Мария Герджикова Изд. „Булвест“

Литература
Младен Влашки
Изд. „Диоген”

Литература
Младен Влашки
Валери Стефанов
Изд. „Диоген”

Литература - ЗП и ПП
В. Стефанов 
и Ал. Панов
Изд. „Анубис”

Литература, ЗП и ПП
В. Стефанов, Ал. Панов
ИК „Анубис”

БЕЛ – БЕ

Изчаква се излизането на нов учебник

Български език
Кирил Димчев
Изд. „Булвест 2000”

Български език
Кирил Димчев
Изд. „Булвест 2000”

Български език – 
ЗП и ПП
Кирил Димчев
Изд. „Булвест 2000”

Български език ЗП
К. Димчев
Изд. „Булвест 2000“

Математика

Математика 
Изд. „Архимед 2000”

Математика ПП
(второ равнище)
Изд. „Архимед 2000”

Математика ПП
(второ равнище)
Изд. „Архимед 2000”

Математика ПП
(второ равнище)
Изд. „Архимед 2000”

Математика ПП
(второ равнище)
Изд. „Архимед 2000”

Информатика

 

Информатика
9 клас Ивайло Иванов
Изд. „Нова звезда“

Информатика сVisual Basic 9-10
клас
Изд. „Нова звезда 2000”

   

Информационни технологии

Информационни технологии
8 клас
Изд. „Просвета”

Информационни технологии
9 клас
Изд. „Изкуства”

Информационни технологии
10 клас
Изд. „Нова звезда 2000”

   

История и цивилизация

 

История и цивилизация за VІІІ клас,

Пламен Павлов
„Просвета”

История и цивилизация за ІХ клас,

Андрей Пантев
„Просвета”

История и цивилизация за Х клас,

Георги Марков
„Просвета”

История и цивилизация за ХІ клас,

Изд.
„Анубис”

География и икономика

 

География и икономика за VІІІ клас, Изд. „Анубис”

Атлас за 8 клас, изд. „Домино“, Контурни карти, изд.“Домино“

География и икономика за ІХ клас, Изд.“Булвест 2000”,  Атлас за 9 клас изд. „Домино“, Контурни карти изд. „Домино“

География и икономика за Х клас,

Изд.“Булвест 2000” Атлас за 10 клас изд. „Домино“, Контурни карти изд. „Домино“

1.География и икономика за Х клас, Изд. “Булвест 2000”

2.География и икономика ЗИП, изд. „Булвест 2000“

Психология и логика

 

Психология и логика, И. Игов и кол. (2001-2009) изд. „Нова звезда 2000“ АД

     

Етика и право

   

Етика и право

Иван Колев
Изд. „Анубис ”

   

Философия

     

Философия

Иван Колев
Изд. „Анубис”

 

Свят и личност

       

Свят и личност, Кол. Майя Грекова, Изд. Просвета

Биология и здравно образование

 

Биология и здравно образование – VІІІ кл. Вл. Овчаров
Изд. Булвест – 2000

Биология и здравно образование – ІХ кл. Павел Ангелов
Изд. Просвета

Биология и здравно образование – Х кл. ПП П. Ангелов, П. Попов
Изд. Просвета

 

Физика и астрономия

 

Физика и астрономия за 8 клас
„Булвест 2000”

Физика и астрономия за 9 клас ЗП
М. Максимов и др.
„Булвест 2000”

Физика и астрономия за 10 клас
М. Максимов и др.
„Булвест 2000”

Физика и астрономия за 10 клас
М. Максимов и др.
„Булвест 2000”

Химия и опазване на околната среда

 

Химия и опазване на околната среда за 8 клас
„Булвест 2000“

Химия и опазване на околната среда за 9 клас
„Булвест 2000“

Химия и опазване на околната среда за 10 клас
„Булвест 2000“

 

Музика

Музика 8 клас
Изд.“Просвета“

Музика 9 клас
Изд. „Просвета“

     

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство
За 8 клас
Изд.“Азбуки-Просвета“

Изобразително изкуство
За 9 клас
Изд.“Булвест 2000“

     

На 24 октомври 2017г. се проведе изборът за ново ръководство на Ученическия съвет. Кандидатите се представиха отлично, затова гласуването беше много оспорвано.

Новият председател е Радилина Илиева.
Заместник-председатели са Дарина Койчева, Нона Петкова, Димитър Червенков, Вяра Христова и Александрина Футекова.Ръководството през изминалата учебна 2016/2017 година даде отчет за дейността си.

 

Теодора Господинова Николова

Директор на ГПЧЕ “Ромен Ролан”


Петър Йорданов Петров

Помощник-директор, учебна дейност


Екатерина Трифонова Бояджиева

Помощник-директор, учебна дейност


 

Page 11 of 11

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Чрез качествено образование в демократична училищна среда се грижим за успеха на възпитаниците си. Помагаме те да развият способностите си, за да се изградят като успяващи и отговорни личности. Работим в пълноценен диалог с родителската и гражданската общност. Всеотдайността ни в настоящата работа е и нашата грижа за бъдещето