Monday, 20 February 2017 14:30

Конкурс на "1000 стипендии"

Written by 
Rate this item
(2 votes)

 От 1.02.2017 г. до 18.04.2017 г. учениците от 6. до 11. клас могат да се включат в единадесетия конкурс на "1000 стипендии"

Предизвикателството е в това учениците да изберат една предметна област, с която да се включат в състезанието. Това може да е: математика, информатика и ИТ, физика и астрономия, биология, химия, литература, езикознание, история, география и икономика, философия, психология, изобразително изкуство, музика, театър или фотография. В конкурса не са включени само спорт и танци. 

За да участват, младежите в 6.-11. клас трябва да изтеглят и прочетат внимателно формуляра и инструкциите към него, да го попълнят, да напишат ЕСЕ по тема от формуляра в предметната област, в която имат най-много познания и най-задълбочени интереси, да напишат своя кратка автобиография, да приложат копие от бележника си и да посочат двама препоръчващи учители. Кандидатите, чиято област на интерес е в сферата на изкуствата или информатика и ИТ, трябва да приложат и портфолио.

Конкурсът отчита различни социални обстоятелства на кандидатите, но за тази цел е необходимо те да приложат и съответен документ, който ги удостоверява.

Конкурс „1000 стипендии“ се провежда в два етапа: 

първи кръг: разглеждане на кандидатурата и преценка на есето от двама проверяващи. Етапът приключва с обявяване на първо класиране на сайта www.1000.bg в края на м. юли 2017 г. На втори кръг минават около 1500 кандидати. Зa всеки, който се чувства несигурен в първите стъпки, сме подготвили още няколко разяснителни слова.

 - втори кръг: интервю с класираните след първи кръг. С кандидатите в област математика, информатика и информационни технологии, биология, химия, физика и астрономия, литература, история, езикознание, география и икономика, философия и психология интервюто се провежда по телефона. С кандидатите в област изобразително изкуство, музика, театрално и филмово изкуство и фотография интервюто се провежда лично в офис на Фондацията в гр. София. С кандидатите, които се явяват и на втори кръг с проект за изключителна стипендия, интервюютата са лични. Събеседванията ще се проведат през септември и октомври 2017 г. Етапът приключва с обявяване на финално класиране на сайта и излъчване на стипендиантите на 1.11.2017 г. 

Конкурсът за учебната 2017/2018 година започва на 1 февруари 2017 г. и предвижда следната схема на кандидатстване:

  • 01 февруари – 18 април 2017 г. подаване на документи. Този срок трябва да бъде спазен от всички кандидати, в това число и желаещите да кандидатстват за стипендията за изключителни умения. И тази година регистрацията за конкурса ще може да става и по интернет - след 1 февруари 2017 г. Кандидатурите трябва да бъдат изпратени по поща или куриер до офиса ни, в противен случай няма да бъдат приети за участие в конкурса. Важи датата на пощенското клеймо.
  • 31 юли 2017 г. – обявяване на първо класиране за основна и изключителна стипендия
  • 1 септември - 31 октомври 2017 г. – провеждане на интервюта
  • 1 ноември 2017 г. – обявяване на стипендиантите на проект "1000 стипендии" 2017/2018 г.

Всички класирания ще бъдат обявени на сайта, в съответната категория.

Read 12428 times Last modified on Monday, 20 February 2017 14:39

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Чрез качествено образование в демократична училищна среда се грижим за успеха на възпитаниците си. Помагаме те да развият способностите си, за да се изградят като успяващи и отговорни личности. Работим в пълноценен диалог с родителската и гражданската общност. Всеотдайността ни в настоящата работа е и нашата грижа за бъдещето