Thursday, 29 September 2016 09:37

Стипендии за първи учебен срок на учебната 2016/2017 г.

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Започва приемането на молби за отпускане на месечни и еднократни стипендии за първи учебен срок на учебната 2016/2017 г.

І. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ

1. За постигнати общообразователни резултати (отличен успех над 5,50) – учениците от 10,11 и 12 клас декларират успеха си от учебната 2015/2016 година (без СИП)

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадане – кандидатстват ученици с успех не по-малко от много добър 4,50 и месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца (от м. 03 до м. 08 включително) 420,00 лева. Учениците представят документи за: дохода на родителите; служебна бележка на брат или сестра /учащи/, за размера на стипендията, която получават или не получават.

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания /за срока, определен от лекарската комисия/

4. За ученици без родител/и се отпущат от началото на месеца, следващ месеца, в който е възникнало основанието за получаване и представят копие на смъртен акт.

Забележка:

- Формулярите се получават от ксерокса.

ІІ. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ

Ученикът подава заявление придружено с документи удостоверяващи дохода на семейството, мотивирано становище и обосновано предложение от класния ръководител.

 

Всички формуляри за стипендии се предават на класния ръководител, а  той изготвя общ списък на класа /по образец/.

Краен срок за предаване на списъците от класните ръководители  в канцеларията – 07.10.2016 г.

 

 

Учениците, които кандидатстват за стипендия представят копие на IBAN от дебитната си карта, получена в Експресбанк !

Формуляри:

стипендия за ученик без родители

стипендия за ученик с трайни увреждания

стипендия за постигнати образователни резултати

МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ

СПИСЪК на кл. ръководител

 

 

 

Read 21484 times Last modified on Thursday, 29 September 2016 13:57

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Чрез качествено образование в демократична училищна среда се грижим за успеха на възпитаниците си. Помагаме те да развият способностите си, за да се изградят като успяващи и отговорни личности. Работим в пълноценен диалог с родителската и гражданската общност. Всеотдайността ни в настоящата работа е и нашата грижа за бъдещето