Wednesday, 14 September 2022 12:37

Занимания по интереси

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Уважаеми ученици и родители,

Предлагаме Ви занимания по интереси за учебната 2022/2023г. , които ще се осъществят в нашата гимназия.
Можете да изберете клуб, който вие желаете, необходимо е да се попълни и подпише заявление и декларация за информирано съгласие от родител (файл, има го и в ксерокса на първия етаж).
Попълнените заявления в срок до 27.09.2022г. предайте на ръководителя на групата, при невъзможност предайте заявленията на класния си ръководител.

Списък с клубовете по интереси

1. Танцов състав „Мажоретки“ – Росица Иванова
2. Етнографска работилничка – Силвия Петрова
3. Клуб „Млади преводачи“ /11 и 12 кл./ - Мима Петрова
4. Литературен клуб „Книги за всички“ /11 и 12 кл./ – Евгени Черепов
5. Списание „Пътеки“ – Евгени Черепов
6. Вестник РР – Александра Славова
7. Шах и мат – Елена Касърова
8. Литературна работилница на немски език – Мария Комбакова
9. Странознание България и немскоговорящите страни – Румяна Иванова
10. BEST – речи и дебати на английски език – Виолета Стоева
11. FCE – умения по първи сертификат АЕ 9 кл. – Таня Маджарова
12. Cambridge First Certificate of English - B2 за 11 клас – Калина Влайчева
13. „Езикът на младите“ – 8г. – Силвия Дончева
14. „Принцесите на смелото перо“ – Силвия Дончева
15. Listening and Speaking – CAE – 10 кл. – Таня Стаматова
16. Reading and Use of English -– 10 кл. – Таня Стаматова
17. Подготовка за DELF B1 – Алис Курто
18. Устно общуване на френски език – Алис Курто
19. Фотографски клуб – Мария Славчева
20. Културни маршрути – Мария Славчева
21. Ученическо самоуправление – Радка Радева
22. Кариерно развитие – Радка Радева
23. Открий лидера в себе си – Петя Тодорова
24. Бадминтон – 8 – 10 кл. – Слънчезар Цанков
25. Екоклуб „Приятели на водата“ – Боряна Бочукова
26. Лингвистика за начинаещи - Евгения Кайракова
27. Повече за математиката – 12 кл. - Марияна Петкова
28. Математически фолклор – 12 кл. - Марияна Петкова
29. Математика „Ура“ – 10 кл. - Станислав Петков
30. Сигнум Плюс – 10 кл. - Станислав Петков
31. На Ти с ИТ - 11 и 12 клас - Живка Недялкова
32. Аз мога повече с ИТ - 11 и 12 кл. - Динка Тодорова
33. Компютърна графика - 8 и 10 кл.- Веселина Георгиева
34. Компютърна работилница – 9 кл. - Виктория Иванова
35. На Ти с програмирането – 9з кл. - Живка Недялкова
36. Програмирането и Аз – 9з кл. - Динка Тодорова
37. Приложно програмиране – 11 и 12 кл. - Радостина Кръстева
38. „Млад химик и биолог“ – 9кл. – Ирина Димитрова

 

Read 4735 times Last modified on Monday, 19 September 2022 07:59

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Чрез качествено образование в демократична училищна среда се грижим за успеха на възпитаниците си. Помагаме те да развият способностите си, за да се изградят като успяващи и отговорни личности. Работим в пълноценен диалог с родителската и гражданската общност. Всеотдайността ни в настоящата работа е и нашата грижа за бъдещето