Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование: Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“

ЕИК/Булстат: 000803465

Седалище и адрес на управление: ул. „Цар Иван Шишман“ 62, гр. Стара Загора, Р. България

Адрес за кореспонденция:  ул. „Цар Иван Шишман“ 62, гр. Стара Загора, Р. България

Телефон: +359 42 625 249

Ел. поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Интернет страница: www.romainrolland.org

 

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Живко Павлов

Ел. поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Тел: + 359 42 64 69 92

 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

Електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Чрез качествено образование в демократична училищна среда се грижим за успеха на възпитаниците си. Помагаме те да развият способностите си, за да се изградят като успяващи и отговорни личности. Работим в пълноценен диалог с родителската и гражданската общност. Всеотдайността ни в настоящата работа е и нашата грижа за бъдещето