Super User

Календарен план на дейностите

в ГПЧЕ "Ромен Ролан"

за 2014/2015 учебна година

24.09.- 30.10.2014

Участие в EUROWEEK’ 2014 в Люксембург

Отг. Мима Бакоева и Светла Стоянова

 26.09. 2014

Участие в нощта на учените в партньорство с ТРУ

Отг. Христина Стратиева, Гергана Карабалиева

 04.10. 2014

Участие в математическо състезание «Светлозар Дойчев»

Отг. Учителите по математика

07 -08. 10. 2014

Регионален DSD – семинар

Отг. Здравко Личев

18.10 – 19.10 2014

Мониторингови дейности на Екококлуб „Приятели на водата“ по повод Световния ден на водния мониторинг.

Отг. Райна Джогова

31.10 – 02.11 2014

Участие на представители на екоклуб „Приятели на водата” в четвърта парламентарна сесия на „Младежки воден парламент”

Отг. Райна Джогова

Октомври 2014

Участие в конференция на тема: „Социални науки и икономика“ на Стопанска академия, Свищов по проблеми на взаимодействието между средното и висшето образование.

Отг. Милена  Личева

Октомври 2014 - Януари 2015

Конкурс за участие в Програмата за обучение на ученици YES и БАЧ

Отг. Учителите по английски език 9, 10 клас

Октомври 2014

Избор на Ученически съвет

Отг. Петя Тодорова

Октомври 2014

Участие в литератулни конкурси

Отг. Учителите по литература

01.11.2014

Участие в честванията на Деня на будителите

Отг. Учителите по история

20. 11. 2014

Международен ден на Философията: участие на наши ученици в международно състезание по философия под патронажа на Иван Колев на СУ „Св. Климент Охридски“

Отг. Мариана Бухчева и Екатерина Бояджиева

Ноември 2014

Пилотен изпит 12 кл. по немски език за Немска езикова диплома

Отг. Здравко Личев, Таня Вернер

Ноември 2014

Арт-ателие  «Свободен живот без зависимости»

Отг. Петя Тодорова

Ноември – Декември 2014 – Март – Април 2015

Публична реч и Дебати на английски език

Отг.Учителите по английски

01.12.2014

Отбелязване на Световен ден за борба със СПИН

Отг. Петя Тодорова

02.12.2014

Писмен изпит по немски език за Немска езикова диплома – 12 клас.

Отг. Здравко Личев

03.12 – 15.12 2014

Устен изпит по немски език за Немска езикова диплома – 12 клас

Отг. Здравко Личев, Таня Вернер

05. 12.2014

Отбелязване Деня на доброволчеството

Отг. Мариана Бухчева, Петя Тодорова, Никола Атанасов

Декември 2014

Коледен базар -  благотворително мероприятие

Отг. Ученически съвет

29.01.2015

Отбелязване Патронния празник на гимназията

Отг. Петя Тодорова, главните учители

31.01 – 02.02 2015

Национално състезание по математическа лингвистика

Отг. Евгения Кайрякова и Динка Тодорова

Януари – март 2015

Участие в Ученически олимпиади по различните предмети

Отг. Учителите по предмети

02.02.2015

Отбелязване Световен ден на влажните зони

Отг. Райна Джогова

19.02.2015

Поднасяне на цветя пред паметника на Апостола – 19 февруари

Отг. Ученически съвет

Февруари 2015

Училищен обмен с училище в  Холандия - домакинство

Отг. Борислав Кънев, Мима Бакоева

Февруари 2015

Писмен и устен изпит DELFscolaire за получаване на Европейска езикова диплома.

Отг. Директор и обединението по френски език

Февруари 2015

Участие в ученическа кръгла маса, инициирана от Фондация «Анимус» и Български хелзински комитет.

Отг. Мариана Бухчева и Екатерина Бояджиева

Февруари 2015

Турнир по волейбол между класовете

Отг. Бистра Иванова

Февруари - Април 2015

Обучителни семинари с помощта на Британски Съвет.

Отг. К. Влайчева, Т. Стаматова

3.03.2015

Отбелязване на Националния празник на България

Отг. Марияна Петрова, Каталина Андреева, Никола Атанасов

Март 2015

Дейности, свързани с месеца на Франкофонията: маратон по писане, франкофонско рали, състезание по четене на френска литература.

Отг. Обединението по френски език

Март 2015

«Панаир на науките» -  събитие, организирано от учители и ученици в чест на патронния празник

Отг. Петя Тодорова, Учителите по предмети

Март 2015

«Форум на ученическите съвети» -  събитие, организирано от ПС и УС на ГПЧЕ «Р. Ролан»,  ПМГ «Гео Милев» и СОУ «М.Горки» - възможности за изложения, дебати, коментари

Отг. Петя Тодорова

22. 03. 2015

Отбелязване Световен ден на водата

Отг. Райна Джогова, Ал. Ярославов

Март 2015

Участие в международно състезание «Schübrucke”, Германия

Отг. Т. Чолакова

Март  - Април 2015

Участие в състезание по математика между езиковите гимназии, гр Ловеч

Отг. Учителите по математика

Април  2015

Участие във фестивал на ученическия късометражен философски филм, северна Франция.

Отг. Милена Личева

Април 2015

Празник на таланта

Отг. Петя Тодорова, Ученически съвет

Април 2015

Турнир по футбол между класовете

Отг. Учителите по физическо възпитание и спорт

Април 2015

Училищен обмен с училище от гр. Оснабрюк – домакини

Отг. Емил Беров

Април 2015

Подготовка и участие във фестивала на франкофонския ученически театър

Отг. Радостина Симеонова, Яник Вролан

Април 2015

Участие в Национална конференция по случай 170 годишнината от рождението на капитан Петко Войвода

Отг. Учителите по история

Април 2015

Участие в Национална конференция на тема « 100 години Първа световна война»

Отг. Учителите по история

Април 2015

Училищен обмен с училище в  Холандия

Отг. Борислав Кънев, Мима Бакоева

Май 2015

«Да почистим България за един ден» - включване в инициативата с почистване на райони в Стара Загора

Отг. Райна Джогова, УС

 Май 2015

Представяне на печатните издания на училището – „Пътеки”, вестник „Репортер РР”

Отг. Редакторите

Май 2015

Изпращане на  Випуск 2014

Отг. Класните ръководители на 12 клас

 Май 2015

Участие в предаване на телевизия Стара Загора във връзка със съвместната работа с ВСС и Районен съд по проекта „Правна култура“

Отг. М. Личева

 24.05.2015

Участие в тържественото шествие

Отг. Учителите по физическо възпитание и спорт

 2.06. 2015

Тържествено отбелязване на Деня на Ботев

Отг. Учителите по български език и литература

 Май – Юни 2015

Раздаване на годишните награди на ученици за постижения в обучението по английски.

Отг. Т. Маджарова, Т. Стаматова

 Юни 2015

Училищен обмен с училище от гр. Оснабрюк – гостуване

Отг. Емил Беров

Юни 2015

„Шеметна надпревара”- състезание м/у учениците на ГПЧЕ „Р.Ролан” с викторина и награди

Отг. УС

 Юни 2015

Раздаване дипломите на Випуск 2015

Отг. Класните ръководители на 12 клас

 Юни 2015

Лятно училище за осмокласници в Девън, Англия

Отг. Валя Райкова, Калина Влайчева

С П И С Ъ К

на учебниците, които ще се ползват в ГПЧЕ „Ромен Ролан”

през учебната 2015/2016 година

/Учебниците да се закупят след уточняване с учителя по съответния предмет!/

Предмет

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

ХІ клас

ХІІ клас

АЕ І ЧЕ

Upstream for Bulgaria, Student s Book for the 8thgrade

Upstream for Bulgaria, Student s Book Intermediate


"Solutions"- Upper-Intermediate, Oxford

"Solutions", Upper-Intermediate, Oxford, 1ви срок


"Objective Advanced", Cambridge, 2ри срок

Objective Advanced English

изд. Кеймбридж

Upstream - Advanced

АЕ ІІ ЧЕ

 

Upstream  -Elementary

Upstream Pre-intermediate level

Headway

Intermediate

Aim High Intermediate

New Headway  4th edition

First certificate Materials - Oxford

ФЕ І ЧЕ

Echo A1,A2
Grammare progressive

ECHO – А2 

ECHO – B1 / Volume 1/
Vocabulaire progressif
Grammaire progressive

EchoB1 / Volume 1/


Echo – B1 / Volume 2/

Echo – B1 / Volume 2/

Echo В2

ФЕ ІІ ЧЕ

 

Echo A1

Echo A1

Echo A2

Echo A2

НЕ І ЧЕ

“Lagune”- 3 части 8 з клас

Direct – 8 и,ж клас

Deutsch hautnah

Mittelpunkt B2

Mittelpunkt B2

Mittelpunkt C1

Ausblick 2,3

Mittelpunkt C1

Themenkomplex 4

НЕ ІІ ЧЕ

 

Direct zwei

Direct zwei 10 а клас

Direct zwei

Direct zwei

БЕЛ – ЛИТЕРАТУРА

1.Литература Клео Протохристова Изд. „Анубис”  

2.Литература Мария Герджикова Изд. „Булвест“

Литература
Младен Влашки
Изд. „Диоген”

Литература
Младен Влашки
Валери Стефанов
Изд. „Диоген”

Литература - ЗП и ПП
В. Стефанов 
и Ал. Панов
Изд. „Анубис”

Литература, ЗП и ПП
В. Стефанов, Ал. Панов
ИК „Анубис”

БЕЛ – БЕ

Изчаква се излизането на нов учебник

Български език
Кирил Димчев
Изд. „Булвест 2000”

Български език
Кирил Димчев
Изд. „Булвест 2000”

Български език – 
ЗП и ПП
Кирил Димчев
Изд. „Булвест 2000”

Български език ЗП
К. Димчев
Изд. „Булвест 2000“

Математика

Математика 
Изд. „Архимед 2000”

Математика ПП
(второ равнище)
Изд. „Архимед 2000”

Математика ПП
(второ равнище)
Изд. „Архимед 2000”

Математика ПП
(второ равнище)
Изд. „Архимед 2000”

Математика ПП
(второ равнище)
Изд. „Архимед 2000”

Информатика

 

Информатика
9 клас Ивайло Иванов
Изд. „Нова звезда“

Информатика сVisual Basic 9-10
клас
Изд. „Нова звезда 2000”

   

Информационни технологии

Информационни технологии
8 клас
Изд. „Просвета”

Информационни технологии
9 клас
Изд. „Изкуства”

Информационни технологии
10 клас
Изд. „Нова звезда 2000”

   

История и цивилизация

 

История и цивилизация за VІІІ клас,

Пламен Павлов
„Просвета”

История и цивилизация за ІХ клас,

Андрей Пантев
„Просвета”

История и цивилизация за Х клас,

Георги Марков
„Просвета”

История и цивилизация за ХІ клас,

Изд.
„Анубис”

География и икономика

 

География и икономика за VІІІ клас, Изд. „Анубис”

Атлас за 8 клас, изд. „Домино“, Контурни карти, изд.“Домино“

География и икономика за ІХ клас, Изд.“Булвест 2000”,  Атлас за 9 клас изд. „Домино“, Контурни карти изд. „Домино“

География и икономика за Х клас,

Изд.“Булвест 2000” Атлас за 10 клас изд. „Домино“, Контурни карти изд. „Домино“

1.География и икономика за Х клас, Изд. “Булвест 2000”

2.География и икономика ЗИП, изд. „Булвест 2000“

Психология и логика

 

Психология и логика, И. Игов и кол. (2001-2009) изд. „Нова звезда 2000“ АД

     

Етика и право

   

Етика и право

Иван Колев
Изд. „Анубис ”

   

Философия

     

Философия

Иван Колев
Изд. „Анубис”

 

Свят и личност

       

Свят и личност, Кол. Майя Грекова, Изд. Просвета

Биология и здравно образование

 

Биология и здравно образование – VІІІ кл. Вл. Овчаров
Изд. Булвест – 2000

Биология и здравно образование – ІХ кл. Павел Ангелов
Изд. Просвета

Биология и здравно образование – Х кл. ПП П. Ангелов, П. Попов
Изд. Просвета

 

Физика и астрономия

 

Физика и астрономия за 8 клас
„Булвест 2000”

Физика и астрономия за 9 клас ЗП
М. Максимов и др.
„Булвест 2000”

Физика и астрономия за 10 клас
М. Максимов и др.
„Булвест 2000”

Физика и астрономия за 10 клас
М. Максимов и др.
„Булвест 2000”

Химия и опазване на околната среда

 

Химия и опазване на околната среда за 8 клас
„Булвест 2000“

Химия и опазване на околната среда за 9 клас
„Булвест 2000“

Химия и опазване на околната среда за 10 клас
„Булвест 2000“

 

Музика

Музика 8 клас
Изд.“Просвета“

Музика 9 клас
Изд. „Просвета“

     

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство
За 8 клас
Изд.“Азбуки-Просвета“

Изобразително изкуство
За 9 клас
Изд.“Булвест 2000“

     

На 24 октомври 2017г. се проведе изборът за ново ръководство на Ученическия съвет. Кандидатите се представиха отлично, затова гласуването беше много оспорвано.

Новият председател е Радилина Илиева.
Заместник-председатели са Дарина Койчева, Нона Петкова, Димитър Червенков, Вяра Христова и Александрина Футекова.Ръководството през изминалата учебна 2016/2017 година даде отчет за дейността си.

 

Теодора Господинова Николова

Директор на ГПЧЕ “Ромен Ролан”


Петър Йорданов Петров

Помощник-директор, учебна дейност


Екатерина Трифонова Бояджиева

Помощник-директор, учебна дейност


 

Page 10 of 10

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Чрез качествено образование в демократична училищна среда се грижим за успеха на възпитаниците си. Помагаме те да развият способностите си, за да се изградят като успяващи и отговорни личности. Работим в пълноценен диалог с родителската и гражданската общност. Всеотдайността ни в настоящата работа е и нашата грижа за бъдещето