Super User

Уважаеми съмишленици,

бивши и настоящи ученици,

родители на бивши и настоящи ученици,

Предстои ни заедно да преживеем вълнуващи събития. Да си спомним, да разкажем, да покажем най-доброто от изминалите 50 години, в които ГПЧЕ „Ромен Ролан” се превърна в един от важните символи на града под липите, повод за самочувствието на гражданите му, институция с национална и международна заначимост. 

С голям ентусиазъм и желание да ви изненадаме, вече се подготвяме за събитията през седмицата 18 – 23 април, в която гр. Стара Загора ще се буди и осъмва с нашата празничност.

Нуждаем се от Вашата съпричастност, за да посрещнем юбилея по най-подобаващия за целта начин. За да реализираме идеите си, са ни необходими съдействие и средства за: [...]

 1. Подмяна на надписа на фасадата на сградата – 8000 лв. или по 200 лв. за буква (Станете дарител на буква!)

2. Отпечатване на юбилейни издания – 8000 лв.

3. Закупуване на юбилейни сувенири – 4000 лв.

4. Организиране на празничните събития – украса на сграда, оператор, коктейл, озвучаване – 3000 лв.

Знаем, че няма да останете безучастни, защото всичко значимо и добро се постига с общата воля на онези, които споделят общи ценности. Мисията на едно добро българско училище, би трябвало да  е безусловна ценност за всеки, особено ако съдбата му вече е свързана с него.

Средствата могат да се превеждат по сметката на

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО:  

IBAN:BG31FINV915010BGN0H32A

BIC/SWIFT код:FINVBGSF

Банка: FIRST INVESTMENT BANK, Bulgaria

Български език и литература - 21 май 2018 г.

Втори ДЗИ по избор - 23 май 2018 г.

  • чужд език (английски език, френски език, немски език);
  • математика;
  • физика и астрономия;
  • биология и здравно образование;
  • химия и опазване на околната среда;
  • история и цивилизация;
  • география и икономика;
  • предметен цикъл "Философия"

    Повече информация на сайта на МОН

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г.  I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

16.05.2023 г.  –  XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г.  –  І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г.  –  IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г.  –  V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г.  –  VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

 

ГРАФИК

за консултациите на учителите

за допълнителна работа по учебни предмети

за учебната 2015/2016 година

 

Име

Фамилия

Учебен предмет

І смяна

ІІ смяна

стая

ден

час

ден

час

1

Петър

Петров

Химия

вторник

13,30

петък

12,40

318

2

Невена

Божкилова

БЕЛ

сряда

13,30

сряда

12,40

хранилище

3

Иванка

Кирилова

БЕЛ

сряда

13,30

сряда

12,30

214

4

Миглена

Йорданова

БЕЛ

сряда

13,30

понеделник

12,40

библиотека

5

Юлия

Райкова

БЕЛ

сряда

13,30

четвъртък

12,30

214

6

Златинка

Вълева

БЕЛ

четвъртък

12,30

вторник

12,30

115

7

Донка

Матеева

БЕЛ

вторник

13,30

понеделник

12,40

хранилище

8

Петя

Арнаудова

БЕЛ

петък

12,30

петък

12,30

214

9

Боряна

Георгиева

БЕЛ

вторник

13,20

понеделник

12,40

214

10

Виолета

Стоева

АЕ

сряда

13,30

петък

12,30

хранилище

11

Мима

Бакоева

АЕ

вторник

13,30

четвъртък

12,30

хранилище

12

Златка

Караиванова

АЕ

петък

12,40

сряда

12,40

каб.АЕ

13

Калина

Влайчева

АЕ

понеделник

13,30

сряда

12,40

106

14

Валентина

Райкова

АЕ

сряда

13,30

вторник

12,40

хранилище

15

Живка

Стойнова

АЕ

понеделник

13,30

понеделник

12,00

хранилище

16

Силвия

Банова

АЕ

понеделник

13,20

вторник

12,40

хранилище

17

Йоана

Стоева

АЕ

понеделник

13,30

понеделник

12,40

317

18

Дарина

Муртева

АЕ

сряда

12,30

сряда

12,30

107

19

Светла

Стоянова

ФЕ

сряда

13,30

сряда

12,30

120

20

Донка

Желязкова

ФЕ

сряда

13,30

сряда

12,40

120

21

Мариана

Желева

ФЕ

понеделник

13,30

понеделник

12,40

121

22

Мима

Петрова

ФЕ

четвъртък

12,40

четвъртък

12,40

117

23

Стоянка

Турлакова

ФЕ

вторник

13,30

четвъртък

12,30

109

24

Стефка

Райкова

ФЕ

петък

12,30

четвъртък

12,30

121

25

Светла

Русева

ФЕ

петък

12,30

петък

12,30

110

26

Цвета

Бакалова

НЕ

понеделник

12,30

вторник

12,50

112

27

Даринка

Генчева

НЕ

вторник

12,30

вторник

12,30

216

28

Елизабета

Калчева

НЕ

четвъртък

12,30

четвъртък

13,30

221

29

Татяна

Чолакова

НЕ

вторник

13,30

вторник

12,30

221

30

Таня

Вернер

НЕ

вторник

12,30

вторник

12,30

221

31

Златка

Блажова

НЕ

сряда

12,30

вторник

12,30

207

32

Силвия

Чанкова

НЕ

петък

13,30

петък

12,40

216

33

Евгения

Кайракова

Математика

понеделник

13,30

понеделник

12,40

хранилище

34

Румяна

Братоева

Математика

петък

12,40

петък

12,40

хранилище

35

Марияна

Петкова

Математика

петък

12,30

петък

12,30

121

36

Диана

Атанасова

Математика

понеделник

13,30

понеделник

12,40

хранилище

37

Ана

Камелджиева

Математика

петък

12,40

сряда

12,40

хранилище

38

Венета

Харизанова

Математика

четвъртък

12,30

четвъртък

12,30

102

39

Ивелина

Глинджурска

ИТ

четвъртък

13,20

сряда

12,40

комп.кабинет

40

Живка

Недялкова

ИТ

четвъртък

13,20

сряда

12,40

комп.кабинет

41

Радостина

Кръстева

ИТ

вторник

13,30

вторник

12,40

комп.кабинет

42

Стоян

Василев

ИТ

четвъртък

13,30

вторник

12,30

комп.кабинет

43

Динка

Тодорова

ИТ

четвъртък

13,30

вторник

12,40

комп.кабинет

44

Марияна

Петрова

История

понеделник

11,50

понеделник

17,50

хранилище

45

Катя

Атанасова

История

понеделник

13,30

сряда

12,30

библиотека

46

Каталина

Андреева

История

петък

12,30

петък

12,30

хранилище

47

Райна

Джогова

География

вторник

12,30

вторник

12,30

к-т екология

48

Вили

Тодорова

География

вторник

12,35

петък

12,30

хранилище

49

Александър

Ярославов

География

четвъртък

11,00

четвъртък

17,00

хранилище

50

Екатерина

Бояджиева

Философия

понеделник

12,30

понеделник

12,30

хранилище

51

Мариана

Бухчева

Философия

четвъртък

13,30

вторник

12,40

хранилище история

52

Таня

Дачева

Биология

понеделник

11,30

понеделник

12,30

хранилище

53

Диана

Цветкова

Биология

петък

12,30

петък

12,30

хранилище

54

Павлина

Запрянова

Биология

петък

13,30

сряда

12,30

кабинет

55

Гергана

Карабалиева

Физика

четвъртък

13,30

четвъртък

12,30

каб./хран.

56

Христина

Стратиева

Физика

понеделник

13,30

сряда

12,30

кабинет

57

Дорлена

Тенева

Физика

вторник

13,30

сряда

12,40

хранилище

58

Тонка

Павлова

Химия

вторник

13,30

сряда

12,40

318

59

Биляна

Димитрова

Химия

вторник

16,50

вторник

11,00

318

60

Елена

Стоева

Музика

сряда

12,30

понеделник

12,30

хранилище

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ 
НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

VIII клас

8 а, б, в 
8 г, д 
8 е, ж
8 з

 IX клас

9 а
9 б, в
9 г, д
9 е, ж
9 з

 X клас

10 а, в
10 б
10 г, д
10 е, ж, з

 Втори гимназиален етап

училищен учебен план

----------------------------------------------------------------------------------------
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ 
НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. 

VIII клас

8 а, б, в 
8 г, д 
8 е, ж
8 з

 IX клас

9 а, в 
9 б
9 г, д 
9 e, ж, з

X клас 

10 а, б
10 в
10 г, д
10 ж, з

Втори гимназиален етап

училищен учебен план

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ 
НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. 

VIII клас

8 а, б, в
8 г, д
8 е, ж, з

IX клас

9 а, б 
9 в 
9 г, д 
9 e 
9 ж, з

X клас

10 а, б 
10 в
10 г, д
10 е 
10 ж, з 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ 
НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. 

VІІІ клас

ІX клас

X клас

XI клас

XII клас

 

 

 

Библиотека:

Училищната библиотека разполага с богат фонд учебна и учебно-помощна  литература, чийто брой възлиза на повече от 12 000 библиотечни единици.

Разположена е на първия етаж, в просторно и светло помещение, което освен като читалня се ползва и като място за провеждане на срещи, дискусии и извънкласни мероприятия.
Библиотеката разполага с колекция от DVD с учебни филими и музика, обезпечаващи по-пълно образователните потребности на учениците.

 

Физкултурен салон:

Основен приоритет в дейността на учителите по физическо възпитание и спорт е формирането на система от жизнено необходими  спортни умения и навици, повишаването на двигателните способности и даването на комплекс от специални знания на учениците, необходими им в ежедневната и спортна дейност.

За обучението по физическа култура и спорт е осигурен физкултурен салон с тенис-маси, стена за спортно катерене и  модерна спортна площадка.

Началото...

1966 г. - Със заповед на тогавашния просветен министър Ганчо Ганев се открива гимназия с преподаване на френски език с прием на ученици от Южна България. Приети са 100 ученици, разпределени в четири паралелки.

За първи директор на новосъздадената гимназия е избран Кънчо Матев, инспектор по чужди езици. Той остава на този пост до 1993г. Гимназията е настанена в сградата на Шесто основно училище. Постепенно тя се утвърждава като най-авторитетното учебно заведение в гр. Стара Загора и региона.
 
През учебната 1967/68г. за патрон на гимназията е избран големият френски хуманист, писател и музикант Ромен Ролан. На 29 януари 1969 г. е честван първият патронен празник на училището. Създават се отличителните знаци на училището: знамето, униформите и монограмите.

Учебната 1972/73 г. гимназията посреща в нова сграда в квартал "Лозенец", която поделя с другото езиково училище  -  Гимназията с преподаване на руски език "Максим Горки". Следват още няколко мъчителни смени на сградата на гимназията. Същевременно настъпват промени и в структурата на училището.

През 1983 г. е разкрита първата английска паралелка. След две години броят им нараства на три. През 1985 стават реалност и две паралелки с изучаване на немски език. По-късно съотношението се изравнява по три паралелки за всеки език. През 1986 г. училището е преместено в настоящата сграда на ул. ”Цар Иван Шишман” №62.

През 1977г. Националната комисия за Юнеско към Министерството на външните работи и МНП предлагат гимназията за асоцииран член на тази организация. Гимназията става едно от 8-те асоциирани учебни заведения в България на пряко подчинение на местните органи на организацията.

Профил на ГПЧЕ “Ромен Ролан”, град Стара Загора

В гимназията ежегодно се приемат осем паралелки, общо 208 ученици, които се разпределят в по три паралелки за интензивно изучаване на английски, немски и френски език. Профилът на училището е “чуждоезиков” и съгласно учебния план първата година се изучава интензивно първия чужд език, а през втората година започва  изучаването на втори. 

В по–горните класове някои от предметите се изучават на съответния първи чужд език. За английските паралелки това са история, физика, за немските - история, география, биология, за френските – биология, география, физика, история и философия.

Училището предлага квалифицирано обучение от много добри специалисти. Повече от половината от учителите в гимназията са нейни бивши възпитаници. Всички те предават знанията и уменията си на своите бъдещи колеги. Мнозина от тях са автори на учебници и проекти.

Основна цел на екипа от преподаватели е обучението по чужди езици да бъде средство за комуникации на всички нива и във всички области. Всички убедено работят за утвърждаване на ценности, свързани с достиженията на българската и световната култура и съвременната цивилизация. Превръщането на гражданското образование в убеденост на младите хора и стимулирането на тяхната креативност е неразделна част от педагогическата работа.

За осъществяване на своите цели гимназията сътрудничи с различни организации и институции, както и с физически лица в страната и чужбина. Организира и подпомага образователни програми, способстващи за усъвършенстване познанията и уменията на учениците.

Училищното настоятелство към ГПЧЕ „Ромен Ролан” участва в учебно-възпитателния процес и подпомага извънкласните дейности в гимназията.

Обединява усилията на родителите и друга общественост с тази на държавните, общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело.

Осигурява допълнително финансиране и материални средства за училището, с оглед подобряване на материалната база.

СНЦ Училищно настоятелство към ГПЧЕ „Ромен Ролан” има успещно реализирани проекти към МОМН, Фондация „Америка за България”, Фонд „13 века България”, МОСВ – ПУДООС, Обществен дарителски фонд.

 

Сметка на УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО:  

IBAN: BG31FINV915010BGN0H32A

BIC/SWIFT код: FINVBGSF

Банка: FIRST INVESTMENT BANK, Bulgaria

Календарен план на дейностите

в ГПЧЕ "Ромен Ролан"

за 2014/2015 учебна година

24.09.- 30.10.2014

Участие в EUROWEEK’ 2014 в Люксембург

Отг. Мима Бакоева и Светла Стоянова

 26.09. 2014

Участие в нощта на учените в партньорство с ТРУ

Отг. Христина Стратиева, Гергана Карабалиева

 04.10. 2014

Участие в математическо състезание «Светлозар Дойчев»

Отг. Учителите по математика

07 -08. 10. 2014

Регионален DSD – семинар

Отг. Здравко Личев

18.10 – 19.10 2014

Мониторингови дейности на Екококлуб „Приятели на водата“ по повод Световния ден на водния мониторинг.

Отг. Райна Джогова

31.10 – 02.11 2014

Участие на представители на екоклуб „Приятели на водата” в четвърта парламентарна сесия на „Младежки воден парламент”

Отг. Райна Джогова

Октомври 2014

Участие в конференция на тема: „Социални науки и икономика“ на Стопанска академия, Свищов по проблеми на взаимодействието между средното и висшето образование.

Отг. Милена  Личева

Октомври 2014 - Януари 2015

Конкурс за участие в Програмата за обучение на ученици YES и БАЧ

Отг. Учителите по английски език 9, 10 клас

Октомври 2014

Избор на Ученически съвет

Отг. Петя Тодорова

Октомври 2014

Участие в литератулни конкурси

Отг. Учителите по литература

01.11.2014

Участие в честванията на Деня на будителите

Отг. Учителите по история

20. 11. 2014

Международен ден на Философията: участие на наши ученици в международно състезание по философия под патронажа на Иван Колев на СУ „Св. Климент Охридски“

Отг. Мариана Бухчева и Екатерина Бояджиева

Ноември 2014

Пилотен изпит 12 кл. по немски език за Немска езикова диплома

Отг. Здравко Личев, Таня Вернер

Ноември 2014

Арт-ателие  «Свободен живот без зависимости»

Отг. Петя Тодорова

Ноември – Декември 2014 – Март – Април 2015

Публична реч и Дебати на английски език

Отг.Учителите по английски

01.12.2014

Отбелязване на Световен ден за борба със СПИН

Отг. Петя Тодорова

02.12.2014

Писмен изпит по немски език за Немска езикова диплома – 12 клас.

Отг. Здравко Личев

03.12 – 15.12 2014

Устен изпит по немски език за Немска езикова диплома – 12 клас

Отг. Здравко Личев, Таня Вернер

05. 12.2014

Отбелязване Деня на доброволчеството

Отг. Мариана Бухчева, Петя Тодорова, Никола Атанасов

Декември 2014

Коледен базар -  благотворително мероприятие

Отг. Ученически съвет

29.01.2015

Отбелязване Патронния празник на гимназията

Отг. Петя Тодорова, главните учители

31.01 – 02.02 2015

Национално състезание по математическа лингвистика

Отг. Евгения Кайрякова и Динка Тодорова

Януари – март 2015

Участие в Ученически олимпиади по различните предмети

Отг. Учителите по предмети

02.02.2015

Отбелязване Световен ден на влажните зони

Отг. Райна Джогова

19.02.2015

Поднасяне на цветя пред паметника на Апостола – 19 февруари

Отг. Ученически съвет

Февруари 2015

Училищен обмен с училище в  Холандия - домакинство

Отг. Борислав Кънев, Мима Бакоева

Февруари 2015

Писмен и устен изпит DELFscolaire за получаване на Европейска езикова диплома.

Отг. Директор и обединението по френски език

Февруари 2015

Участие в ученическа кръгла маса, инициирана от Фондация «Анимус» и Български хелзински комитет.

Отг. Мариана Бухчева и Екатерина Бояджиева

Февруари 2015

Турнир по волейбол между класовете

Отг. Бистра Иванова

Февруари - Април 2015

Обучителни семинари с помощта на Британски Съвет.

Отг. К. Влайчева, Т. Стаматова

3.03.2015

Отбелязване на Националния празник на България

Отг. Марияна Петрова, Каталина Андреева, Никола Атанасов

Март 2015

Дейности, свързани с месеца на Франкофонията: маратон по писане, франкофонско рали, състезание по четене на френска литература.

Отг. Обединението по френски език

Март 2015

«Панаир на науките» -  събитие, организирано от учители и ученици в чест на патронния празник

Отг. Петя Тодорова, Учителите по предмети

Март 2015

«Форум на ученическите съвети» -  събитие, организирано от ПС и УС на ГПЧЕ «Р. Ролан»,  ПМГ «Гео Милев» и СОУ «М.Горки» - възможности за изложения, дебати, коментари

Отг. Петя Тодорова

22. 03. 2015

Отбелязване Световен ден на водата

Отг. Райна Джогова, Ал. Ярославов

Март 2015

Участие в международно състезание «Schübrucke”, Германия

Отг. Т. Чолакова

Март  - Април 2015

Участие в състезание по математика между езиковите гимназии, гр Ловеч

Отг. Учителите по математика

Април  2015

Участие във фестивал на ученическия късометражен философски филм, северна Франция.

Отг. Милена Личева

Април 2015

Празник на таланта

Отг. Петя Тодорова, Ученически съвет

Април 2015

Турнир по футбол между класовете

Отг. Учителите по физическо възпитание и спорт

Април 2015

Училищен обмен с училище от гр. Оснабрюк – домакини

Отг. Емил Беров

Април 2015

Подготовка и участие във фестивала на франкофонския ученически театър

Отг. Радостина Симеонова, Яник Вролан

Април 2015

Участие в Национална конференция по случай 170 годишнината от рождението на капитан Петко Войвода

Отг. Учителите по история

Април 2015

Участие в Национална конференция на тема « 100 години Първа световна война»

Отг. Учителите по история

Април 2015

Училищен обмен с училище в  Холандия

Отг. Борислав Кънев, Мима Бакоева

Май 2015

«Да почистим България за един ден» - включване в инициативата с почистване на райони в Стара Загора

Отг. Райна Джогова, УС

 Май 2015

Представяне на печатните издания на училището – „Пътеки”, вестник „Репортер РР”

Отг. Редакторите

Май 2015

Изпращане на  Випуск 2014

Отг. Класните ръководители на 12 клас

 Май 2015

Участие в предаване на телевизия Стара Загора във връзка със съвместната работа с ВСС и Районен съд по проекта „Правна култура“

Отг. М. Личева

 24.05.2015

Участие в тържественото шествие

Отг. Учителите по физическо възпитание и спорт

 2.06. 2015

Тържествено отбелязване на Деня на Ботев

Отг. Учителите по български език и литература

 Май – Юни 2015

Раздаване на годишните награди на ученици за постижения в обучението по английски.

Отг. Т. Маджарова, Т. Стаматова

 Юни 2015

Училищен обмен с училище от гр. Оснабрюк – гостуване

Отг. Емил Беров

Юни 2015

„Шеметна надпревара”- състезание м/у учениците на ГПЧЕ „Р.Ролан” с викторина и награди

Отг. УС

 Юни 2015

Раздаване дипломите на Випуск 2015

Отг. Класните ръководители на 12 клас

 Юни 2015

Лятно училище за осмокласници в Девън, Англия

Отг. Валя Райкова, Калина Влайчева

С П И С Ъ К

на учебниците, които ще се ползват в ГПЧЕ „Ромен Ролан”

през учебната 2015/2016 година

/Учебниците да се закупят след уточняване с учителя по съответния предмет!/

Предмет

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

ХІ клас

ХІІ клас

АЕ І ЧЕ

Upstream for Bulgaria, Student s Book for the 8thgrade

Upstream for Bulgaria, Student s Book Intermediate


"Solutions"- Upper-Intermediate, Oxford

"Solutions", Upper-Intermediate, Oxford, 1ви срок


"Objective Advanced", Cambridge, 2ри срок

Objective Advanced English

изд. Кеймбридж

Upstream - Advanced

АЕ ІІ ЧЕ

 

Upstream  -Elementary

Upstream Pre-intermediate level

Headway

Intermediate

Aim High Intermediate

New Headway  4th edition

First certificate Materials - Oxford

ФЕ І ЧЕ

Echo A1,A2
Grammare progressive

ECHO – А2 

ECHO – B1 / Volume 1/
Vocabulaire progressif
Grammaire progressive

EchoB1 / Volume 1/


Echo – B1 / Volume 2/

Echo – B1 / Volume 2/

Echo В2

ФЕ ІІ ЧЕ

 

Echo A1

Echo A1

Echo A2

Echo A2

НЕ І ЧЕ

“Lagune”- 3 части 8 з клас

Direct – 8 и,ж клас

Deutsch hautnah

Mittelpunkt B2

Mittelpunkt B2

Mittelpunkt C1

Ausblick 2,3

Mittelpunkt C1

Themenkomplex 4

НЕ ІІ ЧЕ

 

Direct zwei

Direct zwei 10 а клас

Direct zwei

Direct zwei

БЕЛ – ЛИТЕРАТУРА

1.Литература Клео Протохристова Изд. „Анубис”  

2.Литература Мария Герджикова Изд. „Булвест“

Литература
Младен Влашки
Изд. „Диоген”

Литература
Младен Влашки
Валери Стефанов
Изд. „Диоген”

Литература - ЗП и ПП
В. Стефанов 
и Ал. Панов
Изд. „Анубис”

Литература, ЗП и ПП
В. Стефанов, Ал. Панов
ИК „Анубис”

БЕЛ – БЕ

Изчаква се излизането на нов учебник

Български език
Кирил Димчев
Изд. „Булвест 2000”

Български език
Кирил Димчев
Изд. „Булвест 2000”

Български език – 
ЗП и ПП
Кирил Димчев
Изд. „Булвест 2000”

Български език ЗП
К. Димчев
Изд. „Булвест 2000“

Математика

Математика 
Изд. „Архимед 2000”

Математика ПП
(второ равнище)
Изд. „Архимед 2000”

Математика ПП
(второ равнище)
Изд. „Архимед 2000”

Математика ПП
(второ равнище)
Изд. „Архимед 2000”

Математика ПП
(второ равнище)
Изд. „Архимед 2000”

Информатика

 

Информатика
9 клас Ивайло Иванов
Изд. „Нова звезда“

Информатика сVisual Basic 9-10
клас
Изд. „Нова звезда 2000”

   

Информационни технологии

Информационни технологии
8 клас
Изд. „Просвета”

Информационни технологии
9 клас
Изд. „Изкуства”

Информационни технологии
10 клас
Изд. „Нова звезда 2000”

   

История и цивилизация

 

История и цивилизация за VІІІ клас,

Пламен Павлов
„Просвета”

История и цивилизация за ІХ клас,

Андрей Пантев
„Просвета”

История и цивилизация за Х клас,

Георги Марков
„Просвета”

История и цивилизация за ХІ клас,

Изд.
„Анубис”

География и икономика

 

География и икономика за VІІІ клас, Изд. „Анубис”

Атлас за 8 клас, изд. „Домино“, Контурни карти, изд.“Домино“

География и икономика за ІХ клас, Изд.“Булвест 2000”,  Атлас за 9 клас изд. „Домино“, Контурни карти изд. „Домино“

География и икономика за Х клас,

Изд.“Булвест 2000” Атлас за 10 клас изд. „Домино“, Контурни карти изд. „Домино“

1.География и икономика за Х клас, Изд. “Булвест 2000”

2.География и икономика ЗИП, изд. „Булвест 2000“

Психология и логика

 

Психология и логика, И. Игов и кол. (2001-2009) изд. „Нова звезда 2000“ АД

     

Етика и право

   

Етика и право

Иван Колев
Изд. „Анубис ”

   

Философия

     

Философия

Иван Колев
Изд. „Анубис”

 

Свят и личност

       

Свят и личност, Кол. Майя Грекова, Изд. Просвета

Биология и здравно образование

 

Биология и здравно образование – VІІІ кл. Вл. Овчаров
Изд. Булвест – 2000

Биология и здравно образование – ІХ кл. Павел Ангелов
Изд. Просвета

Биология и здравно образование – Х кл. ПП П. Ангелов, П. Попов
Изд. Просвета

 

Физика и астрономия

 

Физика и астрономия за 8 клас
„Булвест 2000”

Физика и астрономия за 9 клас ЗП
М. Максимов и др.
„Булвест 2000”

Физика и астрономия за 10 клас
М. Максимов и др.
„Булвест 2000”

Физика и астрономия за 10 клас
М. Максимов и др.
„Булвест 2000”

Химия и опазване на околната среда

 

Химия и опазване на околната среда за 8 клас
„Булвест 2000“

Химия и опазване на околната среда за 9 клас
„Булвест 2000“

Химия и опазване на околната среда за 10 клас
„Булвест 2000“

 

Музика

Музика 8 клас
Изд.“Просвета“

Музика 9 клас
Изд. „Просвета“

     

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство
За 8 клас
Изд.“Азбуки-Просвета“

Изобразително изкуство
За 9 клас
Изд.“Булвест 2000“

     

Page 10 of 11

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Чрез качествено образование в демократична училищна среда се грижим за успеха на възпитаниците си. Помагаме те да развият способностите си, за да се изградят като успяващи и отговорни личности. Работим в пълноценен диалог с родителската и гражданската общност. Всеотдайността ни в настоящата работа е и нашата грижа за бъдещето