Super User

Скъпи приятели, родители и ученици,

И през 2018 година ще продължим да организираме и провеждаме пролетните и летни школи в построената за тази цел база на Фондация „Миню Балкански“ в с. Оряховица в близост до гр. Стара Загора.

Участници  от всички краища на България и  чужбина се събират за да  учат, да  общуват заедно, да станат  приятели. Социалният принос е също забележителен. При нас е винаги полезно и забавно.

Нашата цел е да пробудим жив интерес и жажда за научни знания, гражданско образование, култура и изкуства  в децата и младежите на ученическа възраст. Изискване към участниците е да са на възраст от 10 до 18 години и да проявяват изключителни интереси и мотивация.

За да постигнем целите си сме поканили за ръководители на школите изтъкнати професори и педагози, подготвящи участници  в национални и международни състезания и олимпиади като Теодосий Теодосиев, проф. Сава Гроздев, Ирина Шаркова,  Диман Михнев, а също така и архитекти, физици и информатици, астрономи завършили престижни университети и висши училища в Европа и САЩ, работещи в световно известни фирми.

Издаваме сертификати за участие.

Предлагаме и стажове за учители, които желаят да се запознаят с начина на преподаване в школите. Издаваме сертификати за стаж.

Готови сме да се срещнем със съмишленици, учители, родители и ученици, за да разговаряме и да представим още по- подробно нашите дейности и цели.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно нашата дейност на телефон 0889555677 или  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Янка Ковачева – Организатор-учебни дейности

http://www.balkanski-foundation.org

Програма летни училища  2018г.

31-ви март – 5 –ти  април 

Пролетна школа по Mузикална  култура и изкуства 

2-ри  – 7-ми  юли

Лятна школа „Забавна математика“ 

2-ри – 7-ми  юли

Лятна школа  „Криптоматематика“ 

15- ти – 21-ви  юли 

Лятна академия по френски език 

16-ти – 21-ви  юли

Лятна  школа “Морал етика и гражданско образование” 

30-ти  юли  – 4-ти август

Лятна  школа  “Експериментална физика” 

6-ти   – 11-ти август

Лятна  школа   “Комбинаторна математика” 

6-ти – 11-ти август

Школа Фулбрайт – Подготовка за тестове IELST и SAT 

13-ти – 18-ти август

Лятна  школа  по Английски език 

13-ти – 18-ти август

Школа Фулбрайт- Подготовка за тестове IELST и SAT 

20-ти  – 25-ти август

Лятна  школа  по Роботика 

27-ми август  – 1-ви септември

Лятна  школа по Архитектура 

27-ми август  – 1-ви септември

Лятна  школа  по Информатика и облачни технологии   

3-ти -8- септември

Лятна  школа  по астрономия и астрофотография 

Заповед № 10-00-107/ 30.01.2018 г.

за временно преместване на учениците от ГПЧЕ "Ромен Ролан"

От 2007 год. в България се провеждат изпити за ученици от 10 до 12 клас в профилирани езикови гимназии с паралелки по френски език, които искат да получат диплома DELF.

Сега този изпит могат да полагат желаещите ученици от всички общообразователни, езикови и професионални гимназии със засилено изучаване на френски гезик.

Той се провежда в четири изпитни центъра. ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Стара Загора е един от тях. Тук се явяват желаещите от Ловеч, Пловдив, Нова Загора, Кърджали, Хасково и Пазарджик.

За 2018 г. изпитите ще бъдат проведени на:

Писмен:

DELF А2 - 9 февруари (петък) от 14,00 часа

DELF B1 — 10 февруари (събота) от 10,00 часа

DELF В2 — 10 февруари (събота) от 14,00 часа

Устен изпит — по предварително оповестен график от 11 до 18 февруари 2018 г.

Предварителни списъци - до 20 януари 2018 г.

Записване и превеждане на таксата от 8 до 31 януари 2018 г.

Таксата за изпита е 90 лева.

Сумата се превежда на сметката на Училищното настоятелство на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ от 8 до 31 януари 2018 г.

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО на ГПЧЕ ”Ромен Ролан“ гр. Ст. Загора

Булстат: 123125341

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, клон 000739683;

BIС/ SWIFT: FINVBGSF;  IBAN: BG31FINV915010BGN0H32A

Председател: Румяна Грозева

Документи: 

Fiche d’inscription DELF

Inscriptions au DELF scolaire

 

С П И С Ъ К на учебниците

/Учебниците да се закупят след уточняване с учителя по съответния предмет!/

 

Клас

Номер в клас

Модул1 точки

Модул1 процент

Модул1 продълж.

Модул2 точки

Модул2 процент

Общ брой точки

10 а

1

20

66,70%

0-29-40

27

90,00%

47

10 а

2

27

90,00%

0-19-54

18

60,00%

45

10 а

3

27

90,00%

0-24-26

25

83,33%

52

10 а

4

21

70,00%

0-29-50

24

80,00%

45

10 а

5

26

86,70%

0-21-26

29

96,66%

55

10 а

6

26

86,70%

0-25-28

18

60,00%

44

10 а

7

25

83,30%

0-15-33

27

90,00%

52

10 а

8

21

70,00%

0-27-40

22

73,33%

43

10 а

9

23

76,70%

0-29-49

20

66,66%

43

10 а

10

24

80,00%

0-28-0

18

60,00%

42

10 а

11

20

66,70%

0-27-39

15

50,00%

35

10 а

12

17

56,70%

0-26-40

18

60,00%

35

10 а

13

24

80,00%

0-26-7

20

66,66%

44

10 а

14

26

86,70%

0-25-49

13

43,33%

39

10 а

15

27

90,00%

0-23-51

21

70,00%

48

10 а

16

25

83,30%

0-26-1

23

76,66%

48

10 а

17

27

90,00%

0-23-59

24

80,00%

51

10 а

18

26

86,70%

0-29-37

15

50,00%

41

10 а

19

27

90,00%

0-25-11

28

93,33%

55

10 а

20

25

83,30%

0-22-42

29

96,66%

54

10 а

21

20

66,70%

0-24-57

13

43,33%

33

10 а

22

23

76,70%

0-27-46

15

50,00%

38

10 а

23

21

70,00%

0-28-1

19

63,33%

40

10 а

24

26

86,70%

0-26-3

22

73,33%

48

10 а

25

21

70,00%

0-23-35

17

56,66%

38

10 б

1

24

80,00%

0-27-46

16

53,33%

40

10 б

2

21

70,00%

0-29-17

28

93,33%

49

10 б

3

23

76,70%

0-22-20

21

70,00%

44

10 б

4

23

76,70%

0-29-22

20

66,66%

43

10 б

5

24

80,00%

0-29-54

29

96,66%

53

10 б

6

18

60,00%

0-30-2

15

50,00%

33

10 б

7

27

90,00%

0-20-9

23

76,66%

50

10 б

8

24

80,00%

0-23-21

21

70,00%

45

10 б

9

27

90,00%

0-24-25

22

73,33%

49

10 б

10

27

90,00%

0-28-6

20

66,66%

47

10 б

11

25

83,30%

0-22-41

13

43,33%

38

10 б

12

24

80,00%

0-28-2

23

76,66%

47

10 б

13

22

73,30%

0-26-39

26

86,66%

48

10 б

14

20

66,70%

0-29-23

29

96,66%

49

10 б

15

24

80,00%

0-19-11

27

90,00%

51

10 б

16

23

76,70%

0-27-37

20

66,66%

43

10 б

17

23

76,70%

0-27-32

21

70,00%

44

10 б

18

21

70,00%

0-28-40

25

83,33%

46

10 б

19

24

80,00%

0-29-23

28

93,33%

52

10 б

20

17

56,70%

0-26-46

28

93,33%

45

10 б

21

27

90,00%

0-24-38

25

83,33%

52

10 б

22

27

90,00%

0-26-8

24

80,00%

51

10 б

23

20

66,70%

0-29-50

22

73,33%

42

10 б

24

26

86,70%

0-28-42

 

 

26

10 б

25

22

73,30%

0-29-3

 

 

22

10 б

26

23

76,70%

0-26-37

 

 

23

10 в

1

23

76,70%

0-26-59

20

66,66%

43

10 в

2

20

66,70%

0-28-11

24

80,00%

44

10 в

3

24

80,00%

0-19-45

28

93,33%

52

10 в

4

23

76,70%

0-30-1

25

83,33%

48

10 в

5

24

80,00%

0-24-35

25

83,33%

49

10 в

6

25

83,30%

0-26-16

22

73,33%

47

10 в

7

18

60,00%

0-28-23

20

66,66%

38

10 в

8

27

90,00%

0-23-47

22

73,33%

49

10 в

9

24

80,00%

0-30-1

26

86,66%

50

10 в

10

23

76,70%

0-28-30

29

96,66%

52

10 в

11

23

76,70%

0-27-11

15

50,00%

38

10 в

12

18

60,00%

0-26-53

17

56,66%

35

10 в

13

20

66,70%

0-27-17

17

56,66%

37

10 в

14

20

66,70%

0-20-58

24

80,00%

44

10 в

15

25

83,30%

0-28-23

21

70,00%

46

10 в

16

19

63,30%

0-21-35

21

70,00%

40

10 в

17

25

83,30%

0-17-33

24

80,00%

49

10 в

18

22

73,30%

0-17-43

24

80,00%

46

10 в

19

25

83,30%

0-19-8

28

93,33%

53

10 в

20

24

80,00%

0-28-5

22

73,33%

46

10 в

21

25

83,30%

0-29-49

26

86,66%

51

10 в

22

25

83,30%

0-23-56

26

86,66%

51

10 в

23

24

80,00%

0-12-49

26

86,66%

50

10 г

1

26

86,70%

0-15-28

 

 

26

10 г

2

21

70,00%

0-21-24

 

 

21

10 г

3

19

63,30%

0-27-38

 

 

19

10 г

4

18

60,00%

0-21-57

 

 

18

10 г

5

20

66,70%

0-28-48

 

 

20

10 г

6

20

66,70%

0-22-55

 

 

20

10 г

7

17

56,70%

0-22-45

16

53,33%

33

10 г

8

16

53,30%

0-25-54

 

 

16

10 г

9

14

46,70%

0-27-26

 

 

14

10 г

10

22

73,30%

0-26-54

 

 

22

10 г

11

22

73,30%

0-28-26

 

 

22

10 г

12

17

56,70%

0-21-59

 

 

17

10 г

13

23

76,70%

0-23-24

 

 

23

10 г

14

23

76,70%

0-24-1

 

 

23

10 г

15

20

66,70%

0-21-50

 

 

20

10 г

16

23

76,70%

0-29-11

 

 

23

10 г

17

25

83,30%

0-28-43

 

 

25

10 г

18

15

50,00%

0-27-10

 

 

15

10 г

19

 

0,00%

 

 

 

0

10 г

20

16

53,30%

0-28-42

 

 

16

10 г

21

 

0,00%

 

 

 

0

10 г

22

25

83,30%

0-28-29

 

 

25

10 г

23

28

93,30%

0-24-8

 

 

28

10 г

24

12

40,00%

0-28-58

 

 

12

10 г

25

18

60,00%

0-28-49

 

 

18

10 г

26

20

66,70%

0-29-27

 

 

20

10 д

1

15

50,00%

0-29-0

23

76,66%

38

10 д

2

24

80,00%

0-24-58

19

63,33%

43

10 д

3

16

53,30%

0-25-22

19

63,33%

35

10 д

4

18

60,00%

0-23-30

17

56,66%

35

10 д

5

22

73,30%

0-29-56

19

63,33%

41

10 д

6

17

56,70%

0-24-31

13

43,33%

30

10 д

7

22

73,30%

0-19-30

17

56,66%

39

10 д

8

16

53,30%

0-19-28

18

60,00%

34

10 д

9

23

76,70%

0-24-32

11

36,66%

34

10 д

10

20

66,70%

0-22-55

19

63,33%

39

10 д

11

21

70,00%

0-21-34

21

70,00%

42

10 д

12

20

66,70%

0-23-21

29

96,66%

49

10 д

13

18

60,00%

0-30-2

16

53,33%

34

10 д

14

26

86,70%

0-29-18

27

90,00%

53

10 д

15

20

66,70%

0-29-33

20

66,66%

40

10 д

16

24

80,00%

0-23-17

15

50,00%

39

10 д

17

22

73,30%

0-18-21

26

86,66%

48

10 д

18

 

0,00%

 

 

 

0

10 д

19

17

56,70%

0-25-52

8

26,66%

25

10 д

20

24

80,00%

0-19-12

26

86,66%

50

10 д

21

23

76,70%

0-22-27

21

70,00%

44

10 д

22

18

60,00%

0-29-45

14

46,66%

32

10 д

23

21

70,00%

0-26-58

18

60,00%

39

10 д

24

21

70,00%

0-30-3

14

46,66%

35

10 д

25

18

60,00%

0-23-27

10

33,33%

28

10 д

26

20

66,70%

0-29-58

16

53,33%

36

10 е

1

17

56,70%

0-26-25

15

50,00%

32

10 е

2

16

53,30%

0-27-24

18

60,00%

34

10 е

3

25

83,30%

0-26-1

22

73,33%

47

10 е

4

23

76,70%

0-26-15

28

93,33%

51

10 е

5

20

66,70%

0-25-6

 

 

20

10 е

6

19

63,30%

0-29-29

14

46,66%

33

10 е

7

16

53,30%

0-27-24

14

46,66%

30

10 е

8

24

80,00%

0-23-23

16

53,33%

40

10 е

9

25

83,30%

0-27-17

20

66,66%

45

10 е

10

26

86,70%

0-21-57

23

76,66%

49

10 е

11

19

63,30%

0-26-4

19

63,33%

38

10 е

12

22

73,30%

0-29-35

19

63,33%

41

10 е

13

19

63,30%

0-26-29

17

56,66%

36

10 е

14

22

73,30%

0-27-40

17

56,66%

39

10 е

15

21

70,00%

0-29-8

21

70,00%

42

10 е

16

26

86,70%

0-24-26

23

76,66%

49

10 е

17

15

50,00%

0-20-5

22

73,33%

37

10 е

18

18

60,00%

0-28-7

17

56,66%

35

10 е

19

19

63,30%

0-20-47

20

66,66%

39

10 е

20

19

63,30%

0-22-32

18

60,00%

37

10 е

21

15

50,00%

0-28-41

16

53,33%

31

10 е

22

21

70,00%

0-25-8

21

70,00%

42

10 е

23

14

46,70%

0-27-40

22

73,33%

36

10 е

24

18

60,00%

0-30-2

20

66,66%

38

10 е

25

21

70,00%

0-29-34

18

60,00%

39

10 е

26

18

60,00%

0-28-37

17

56,66%

35

10 е

27

18

60,00%

0-29-52

13

43,33%

31

10 ж

1

19

63,30%

0-27-50

14

46,66%

33

10 ж

2

26

86,70%

0-21-29

28

93,33%

54

10 ж

3

23

76,70%

0-24-56

30

100,00%

53

10 ж

4

20

66,70%

0-27-41

19

63,33%

39

10 ж

5

26

86,70%

0-24-42

20

66,66%

46

10 ж

6

23

76,70%

0-24-54

22

73,33%

45

10 ж

7

24

80,00%

0-29-47

30

100,00%

54

10 ж

8

26

86,70%

0-29-17

26

86,66%

52

10 ж

9

26

86,70%

0-21-6

27

90,00%

53

10 ж

10

24

80,00%

0-27-9

24

80,00%

48

10 ж

11

25

83,30%

0-29-2

28

93,33%

53

10 ж

12

26

86,70%

0-28-34

27

90,00%

53

10 ж

13

18

60,00%

0-21-2

23

76,66%

41

10 ж

14

30

100,00%

0-11-13

25

83,33%

55

10 ж

15

26

86,70%

0-12-53

27

90,00%

53

10 ж

16

23

76,70%

0-27-27

24

80,00%

47

10 ж

17

24

80,00%

0-24-50

28

93,33%

52

10 ж

18

18

60,00%

0-22-53

22

73,33%

40

10 ж

19

20

66,70%

0-20-23

29

96,66%

49

10 ж

20

24

80,00%

0-20-23

27

90,00%

51

10 ж

21

26

86,70%

0-28-22

28

93,33%

54

10 ж

22

20

66,70%

0-21-7

28

93,33%

48

10 ж

23

28

93,30%

0-22-15

27

90,00%

55

10 ж

24

22

73,30%

0-21-29

24

80,00%

46

10 ж

25

24

80,00%

0-22-0

20

66,66%

44

10 з

1

23

76,70%

0-21-20

27

90,00%

50

10 з

2

23

76,70%

0-27-12

27

90,00%

50

10 з

3

26

86,70%

0-24-44

20

66,66%

46

10 з

4

21

70,00%

0-25-44

21

70,00%

42

10 з

5

20

66,70%

0-29-37

18

60,00%

38

10 з

6

23

76,70%

0-26-10

26

86,66%

49

10 з

7

25

83,30%

0-29-6

23

76,66%

48

10 з

8

15

50,00%

0-25-4

19

63,33%

34

10 з

9

29

96,70%

0-29-36

28

93,33%

57

10 з

10

27

90,00%

0-25-39

27

90,00%

54

10 з

11

24

80,00%

0-28-48

22

73,33%

46

10 з

12

28

93,30%

0-28-48

18

60,00%

46

10 з

13

25

83,30%

0-27-27

22

73,33%

47

10 з

14

21

70,00%

0-26-51

28

93,33%

49

10 з

15

26

86,70%

0-26-3

27

90,00%

53

10 з

16

27

90,00%

0-23-16

26

86,66%

53

10 з

17

28

93,30%

0-11-2

28

93,33%

56

10 з

18

19

63,30%

0-21-7

22

73,33%

41

10 з

19

21

70,00%

0-24-26

26

86,66%

47

10 з

20

22

73,30%

0-24-44

22

73,33%