Super User

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ стартират дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“

Сформирани клубове: 

1. Създаване и управление на уеб съдържание
2. Предпечатна подготовка и дизайн
3. Мултимедийни технологии

Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Информация за проекта

Платформа на проекта

 

 

ПРИВЕТСТВИЕ

на Училищното настоятелство при ГПЧЕ „Ромен Ролан“

по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Уважаеми учители, ученици, родители,

24 май е празник, който ни сближава. Най-светлия, най-съкровения, най-българския празник! Това е денят на буквите, на просветата, на духа!  

Този ден ни кара да осъзнаваме, че всъщност сме едно цяло – родители – деца – учители – една общност, в която никой не би могъл да съществува без другия.

Ето защо, се обръщаме към всички -

Уважаеми учители,

Днес всички Вие заслужавате нашата дълбока почит за огромните усилия и обич, с които раздавате себе си, за да изградите бъдещото поколение на България от достойни и образовани млади хора. Продължавайте всеотдайно, с достойнство и последователност, да водите своите ученици в света на познанието. Нека успехите на Вашите ученици Ви носят лично удовлетворение и радост! Пожелавамe Ви все така неуморно да следвате великата мисия, завещана от предците ни – да образоваме нашите деца и обичаме и пазим училището и знанието като символ на идентичността ни!

Благодарим Ви за желанието, енергията и любовта, които влагате в работата си, за да може да приключи успешно една по-различна учебна година и с постиженията на нашите деца името на училището да продължава да се утвърждава като водещо в града и страната!

Скъпи ученици,

На този единствен по рода си български празник, Ви пожелаваме да успеете да видите през Вашите очи доброто, красивото и възвишеното, да оцените важните уроци, които получавате в училище, за да можете да ги предадете на следващите поколения. Бъдете здрави и упорити, учете с желание, оптимизъм и воля, бъдете уверени и носете самочувствието на достойни личности и граждани на България!

Благодарим Ви за труда и успехите, с които ни зарадвахте и през тази учебна година, макар и различна, но достатъчно богата с духа и емоцията на всеки от Вас, претворени в своеобразните форми на изява, съобразно новата действителност! Бъдете живи и здрави, с вдъхновение следвайте мечтите си и постигайте житейски успехи!

Обръщаме се към родителите, с благодарност за разбирането към проблемите на училището и образованието в една по-нетрадиционна форма, пред която сме поставени всички днес и за това, че с общи усилия, доброта и съпричастност сме готови да откликнем в единение, тогава, когато любимото на нашите деца училище има нужда от нас!

Скъпи абитуриенти,

Пред Вас е един от най-вълнуващите мигове в живота на всеки млад човек – раздяла с детството, с любимите учители, с любимия клас, осъзнаване на бъдещите отговорности.

Бъдете себе си пред предизвикателствата на живота. Превърнете трудностите в победи, а мечтите – в реалност!  И не забравяйте – успехът се крие в самите вас! Дългият път на вашето съзряване сте изминали не сами, а винаги подкрепяни, напътствани, вдъхновявани от своите учители. Макар да виждате усмивките по лицата им, бъдете сигурни, че с вас си тръгва и частица от тях. Спомняйте си ги с уважение и не забравяйте хубавите години в училище. Уроците за вас не свършват с последния учебен ден. От днес пред вас стои голямата книга на живота, която всеки ще допише сам. Съхранете деня на своето завършване завинаги в сърцата си, за да ви напомня за чудния свят на безгрижното детство!

Всяка година 24 май идва с блясъка на своята тържественост по площадите на градове и села и в дворовете на училищата. Сега той е малко по-различен, но и същият, нашият уникален празник на буквите идва с тържествеността, която отеква в сърцата и душите на всеки един от нас, с цъфналите божури и с гордостта от думите на поета, написал „че и ний сме дали нещо на света – на вси славяни книги да четат.“

В този ден пеем Химна на Кирил и Методий, защото 24 май е символ на достойнство, традиция и духовност! Ден, който пазим ревниво, в който задължително ще се поздравим с „Честит празник!“. Неизменност, която наричаме традиция.

На този ден, всички, настоящи и бивши ученици на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и ние, техните родители, се прекланяме пред Вас, учителите на нашите деца, които с душа и слово всеотдайно и неуморно изграждате духовната крепост на знанието!

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ВИ ИМА!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

От Училищното настоятелство при ГПЧЕ „Ромен Ролан“
гр. Стара Загора

График за провеждане на изпитите за промяна на оценка за учениците в 12 клас - виж график

Уважаеми ученици и родители,

във връзка с приключване на  учебната година Ви информираме за следното:

  1. Графиците за полагане на приравнителните изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение и ученици, обучавани в други държави, както и за изпитите за промяна на оценка, ще бъдат публикувани в Школо и на сайта на гимназията в срок до 07.05.2020 година.

  2. Изпитите на учениците на самостоятелна форма и на учениците, обучавани в други държави започват от 11.05.2020 г., а изпитите за промяна на оценка – непосредствено след това.

  3. Информация за учениците, допуснати до изпитите, ще бъде оповестена в електронния дневник и на сайта на училището. В случай на пропуски, графиците ще бъдат актуализирани, така че да се осигури нормалното приключване на учебната година за всички.

От ръководството

Информация за изпита може да намерите в следния документ.

Желаещите да се явят на изпит за френска езикова диплома DELF, могат да се запишат като попълнят приложените документи и ги изпратят сканирани на следния имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., както и сканирано копие на документ за самоличност и сканирано нареждане за платена такса за изпита.
На Вашия електронен адрес ще получите потвърждение с покана за явяване на определените за изпита дати.
 
Документи: 
 
Page 1 of 10

Педагогически съветник и психолог

Петя Глътникова - 0887348834

Радка Радева - 0897919704

email: pglatnikova@abv.bg

 

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.