Friday, 24 March 2017 06:46

Microsoft Imagine Academy Сертификат

Written by 
Rate this item
(0 votes)

През учебната 2016/2017 година в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ ще се проведе изпит за придобиване на
международно признатите сертификати Microsoft Office Specialist (MOS) и Microsoft Technology Associate (MTA),
които валидират знанията и уменията за програмиране и за работа с бизнес софтуер.

 

Изпитите ще бъдат проведени по предварително изготвен график на 05.04.2017г. и 03.05.2017г.

Учениците заплащат такса за явяване 50 лева до 03.04.2017г. за първата сесия и до 02.05.2017г. за втората сесия.

Таксата се превежда по сметката на:

Училищно настоятелство на ГПЧЕ ”Ромен Ролан“ гр. Ст. Загора
Булстат: 123125341
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, клон 000739683;
BIС/ SWIFT: FINVBGSF;
IBAN: BG31FINV915010BGN0H32A
Председател: Румяна Грозева

За повече информация и заявка пишете на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 2620 times Last modified on Wednesday, 29 March 2017 07:15

Събития в ГПЧЕ "Ромен Ролан"

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.