Monday, 08 October 2018 08:14

Съобщение по проект "Global Schools, Local Tools" Featured

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

От днес, 08.10.2018, ученици от 9 и 10  клас на ГПЧЕ “Ромен Ролан” могат да подават формуляри за кандидатстване за участие в международен проект.

За проекта

През 2018 година екип от учители от ГПЧЕ "Ромен Ролан" участва в съставянето на кандидатура за проект по програма "Еразъм+", Ключова Дейност 2 "Стратегически партньорства". Посредством усилията на четири европейски училища бе спечелен проект на тема "Global Schools, Local Tools". В тази инициатива участват ГПЧЕ "Ромен Ролан" и три партньорски училища от Гърция, Холандия и Швеция. За участие в проекта ще бъдат избрани 21 ученици от ГПЧЕ "Ромен Ролан", които ще имат възможност да посетят една от трите страни през двете години на реализация на проекта 2018-2020.

Участниците ще бъдат поставени в ролята на изследователи, които ще събират информация за даден проблем в местната общност и ще работят с чуждестранните си партньори, за да предложат възможни решения. Тези проблеми за различните държави са Замърсяване на морето (Швеция), Имиграция (о. Крит, Гърция), Социално неравенство (Холандия), Изхвърляне на храна (България). Участниците ще имат възможност да работят в реална среда, посещавайки различни компании и институции, за да проведат изследването. Ще разработват въпроси за проучване, ще обобщават и описват своите наблюдения в работни дневници и видео материали. Крайният резултат на проекта е създаване на влогове (влог - работно видео в Youtube канал) и организиране на поредица от обществени събития с цел популяризиране на проблемите и нуждата от действия за разрешаването им.

Защо да участвате?

 • Ще общувате на чужд език реално и виртуално, за да създадете краен образователен продукт – това ще подобри комуникативните Ви умения по английски език и ще повиши самочувствието ви.
 • Ще развиете уменията си за критическо мислене.
 • Ще развиете трансферни умения за реалния живот, използвайки технологии за комуникация, презентация, видео заснемане, споделяне и разпространение на собствени продукти.
 • Ще обогатите своята автобиография, увеличавайки възможностите си за академичен успех след гимназията.
 • Ще създадете нови приятелства.
 • Ще опознаете себе си по-добре посредством цялостния процес на разработване и осъществяване на проекта.
 • Ще имате възможност за изява на индивидуалните ви таланти и широка международна аудитория, с която да ги споделите.

 Критерии за участие

Някои от по-важните критерии при избора на ученици са:

 • Да са от 9 или 10 клас и с ниво на владеене на английски език, което позволява успешно общуване с чуждестранните партньори, както и изпълнение на целите на проекта.
 • Да могат да пътуват през периодите за обмен. През тази учебна година ще се осъществят два обмена - с Швеция - 13-20 януари 2019 г. и с Гърция - 14-21 март 2019 г. Другата визита ще се проведе през есента на 2019 година до Холандия. Точните дати ще бъдат уточнени в началото на следващата учебна година.  
 • Всички 21 участници трябва да могат да приемат в дома си партньор от съответните страни през пролетта на 2020 година, когато нашата гимназия е домакин на последната международна среща. Нужно е писмено съгласие от родител за възможност и желание за приемане и грижа за гостуващото дете за съответния период от време.
 • Да са попълнили коректно формуляра за кандидатстване по проекта (с подпис от родител за съгласие за участие).
 • Да са готови да отделят време за изпълнение на дейностите по проекта, да бъдат активни, отдадени и креативни.
 • Уменията за работа с технологии, писане, говорене и актьорско майсторство са предимства.

Финансиране

Разноските на участниците по проекта са поети изцяло от финансирането на програмата.

Как да кандидатствате?

Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване – ще бъде достъпен в копирния център в училище и на страницата на училището. Попълнените формуляри предайте на г-н Емил Беров или оставете обратно в копирния център до 18 октомври, 2018 г. Подбраните на първия етап кандидати ще бъдат поканени на интервю до 26 октомври.  За повече информация: Е. Беров 0898 367 469, Т. Маджарова 0887 097 205.

Можете да свалите формуляра тук

 

Romain Rolland FLS - Erasmus+ two-year project

“Global Schools, Local Tools”

About the project

The main objective of this project is for students to work in (international) groups to research and suggest possible solutions to local problems. They will also be in charge of organising events to raise awareness of those problems in their local communities. The selected problems for the different countries are Pollution of the Sea (Sweden), Immigration (Greece), Social Inequality (the Netherlands), Food Ethics - Food Waste (Bulgaria). The students will document their work in vlogs and presentations.

Partner countries

 • Bulgaria
 • Sweden
 • Greece
 • the Netherlands

Number of Bulgarian students participating throughout the two years – 21 students - 7 per country

Funding

EU Erasmus+ programme (travel and food; accommodation with host families)

You need to fill in an application form available in the copying centre and return it there or hand it to Mr Berov personally. Deadline for submitting forms: 18th October. We will invite the selected candidates for an interview by 26th October.

Eligibility

 • You need to be a regular student at Romain Rolland FLS in grade 9 or 10.
 • You need to be able to host a student from one of the above countries for a week in the spring of 2020. This includes providing accommodation and meals. Your partner’s family will reciprocate when you visit. A written parents’ agreement must be enclosed.
 • Your level of English should be good enough to allow you to communicate effectively and accomplish the project goals (see description of the project above).
 • You need to have demonstrated commitment to your academic duties as well as the extra-curricular activities of the school community.
 • Your determination and high level of discipline are a must.
 • Your IT skills, speaking, writing and acting skills will be an asset.
 • You need to be willing to interact with students from a foreign culture and be open to cultural differences.
 • You can choose only one country to have a partner from – Greece, the Netherlands or Sweden i.e. you will only be able to visit one country depending on your choice. However, it would be helpful to rank the countries according to your preference.

 

Read 474 times Last modified on Monday, 08 October 2018 08:38

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.