Super User
Wednesday, 07 August 2019 08:33

Съобщение

Уважаеми родители на новоприетите осмокласници,

В началото на м. септември предстои приемане на правилника за дейността на училището през учебната 2019-2020 г.
В тази връзка Ви молим да изчакате със закупуването на училищната униформа.

За повече информация следете информацията на сайта на гимназията.

Записването на приетите ученици в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ ще става по следния начин:

Комисията за прием на документи ще работи от 08:30 до 17:30 часа в следните периоди:

 • Записване след първо класиране: 12, 15 и 16 юли 2019 година
 • Записване след второ класиране: 19 и 22 юли 2019 година
 • Записване след трето класиране: 31 юли 2019 година

 

График 

за провеждане на изпитите през юлската поправителна сесия

през учебната 2018/2019

Дата

Учебен предмет

Начален час на изпита

Клас

05.07.2019г.

/петък/

Химия и опазване

на околната среда

9.00 часа

11з

10.07.2019г.

/сряда/

Български език и

литература

9.00 часа

10.07.2019г.

/сряда/

ІІ ЧЕ

Немски език

9.00 часа

04.07.2019г.

/четвъртък/

І ЧЕ

Френски език

9.00 часа

10д

08.07.2019г.

/понеделник/

Физика и

астрономия

9.00 часа

10д

11з

10.07.2019г.

/сряда/

Биология и

здравно образование

9.00 часа

10а

10д

10д

11з

04.07.2019г.

/четвъртък/

Физическо

възпитание и спорт

9.00 часа

11з

09.07.2019г.

/вторник/

Философия

9.00 часа

11з

03.07.2019г.

/сряда/

Математика

9.00 часа

11з

04.07.2019г.

/четвъртък/

Информатика

9.00 часа

04.07.2019г.

/четвъртък/

Информационни

технологии

9.00 часа

02.07.2019г.

/вторник/

География и

икономика

9.00 часа

10д

 

Резултатите от изпитната сесия се обявяват в тридневен срок от изготвяне на протокола за оценяване и се изнасят във фоайето на училището.

Резултатите от изпитната сесия се обявяват в тридневен срок от изготвяне на протокола за оценяване и се изнасят във фоайето на училището.

 Уважаеми зрелостници,

Тържественото връчване на дипломите за завършено средно образование 

ще се състои на 20.06.2019 г. /четвъртък/ от 10 ч. в Регионална библиотека "Захарий Княжески"

 

Tuesday, 30 April 2019 12:45

Прием 2019/2020 г.

Прием след седми клас

2019/2020 учебна година

 

Профил

Брой паралелки

Брой ученици

Момичета

Момчета

Общо

Английски език с немски език

2

26

26

52

Английски език с френски език

1

13

13

26

Френски език с английски език

2

26

26

52

Немски език с френски език

1

13

13

26

Немски език с английски език

2

26

26

52

 

Национално външно оценяване - тест:

Български език и литература - 17 юни 2019

Математика - 19 юни 2019

 Балът за класиране се образува като сбор от:

 1. Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
 2. Удвоения брой точки от теста по математика;
 3. Точките от оценката по български език и литература в седми клас;
 4. Точките от оценката по математика в седми клас.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 • Подаване на документи за участие в приема 3 – 5 юли 2019 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици до 11 юли 2019 г.
 • Записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втория етап на класиране до 16 юли 2019 г.

 ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 • Обявяване на списъците с приетите ученици до 18 юли 2019 г.
 • Записване на приетите ученици до 22 юли 2019 г.
 • Обявяване на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2019 г.

 ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24-25 юли 2019 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици 29 юли 2019 г.
 • Записване на приетите ученици 31 юли 2019 г.
 • Обявяване на незаетите места след трети етап на класиране 1 август 2019 г.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

- Заявление до Директора
- Оригинал на Свидетелство за завършено основно образование
- Декларация за целодневно обучение в VІІІ клас.

Дейности и наредба

График на дейностите

Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование

Резултати от изпити Delf 2019

Page 1 of 9

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.