Tuesday, 05 May 2020 17:55

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Featured

Written by 
Rate this item
(2 votes)

Уважаеми ученици и родители,

във връзка с приключване на  учебната година Ви информираме за следното:

  1. Графиците за полагане на приравнителните изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение и ученици, обучавани в други държави, както и за изпитите за промяна на оценка, ще бъдат публикувани в Школо и на сайта на гимназията в срок до 07.05.2020 година.

  2. Изпитите на учениците на самостоятелна форма и на учениците, обучавани в други държави започват от 11.05.2020 г., а изпитите за промяна на оценка – непосредствено след това.

  3. Информация за учениците, допуснати до изпитите, ще бъде оповестена в електронния дневник и на сайта на училището. В случай на пропуски, графиците ще бъдат актуализирани, така че да се осигури нормалното приключване на учебната година за всички.

От ръководството

Read 770 times Last modified on Tuesday, 05 May 2020 17:59

Педагогически съветник и психолог

Петя Глътникова - 0887348834

Радка Радева - 0897919704

email: pglatnikova@abv.bg

 

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.