9 а клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

География

История

Философия

Математика

География

2

Физическо

История

Математика

Биология

ИТ

3

Английски 1ЧЕ

Физическо

Химия

Немски 2ЧЕ

История

4

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Физика

Немски 2ЧЕ

Физика

5

Биология

Физика

Рисуване

Английски 1ЧЕ

Химия

6

БЕЛ

БЕЛ

Биология

Английски 1ЧЕ

Математика

7

БЕЛ

Час на класа

История

 

 

 

9 б клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски 1ЧЕ

Немски 2ЧЕ

История

ИТ

Математика

2

Английски 1ЧЕ

Немски 2ЧЕ

История

Математика

Физика

3

Биология

История

Физика

Химия

Философия

4

Физическо

Физика

Математика

История

Английски 1ЧЕ

5

Рисуване

БЕЛ

Биология

Физическо

Английски 1ЧЕ

6

БЕЛ

БЕЛ

Химия

Биология

География

7

География

Час на класа

Английски 1ЧЕ

 

 

 

9 в клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология

Химия

Френски 2ЧЕ

История

Английски 1ЧЕ

2

География

Физика

Френски 2ЧЕ

История

Английски 1ЧЕ

3

Физическо

БЕЛ

Математика

ИТ

География

4

БЕЛ

БЕЛ

Биология

Биология

Философия

5

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

История

Математика

Математика

6

История

Английски 1ЧЕ

Физика

Физическо

Физика

7

 

Час на класа

Рисуване

Химия

 

 

9 г клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

Френски 1ЧЕ

Физика

Физика

Биология

2

Биология

Математика

Философия

Френски 1ЧЕ

География

3

БЕЛ

Физика

БЕЛ

Френски 1ЧЕ

Химия

4

Рисуване

Физическо

БЕЛ

Математика

Математика

5

Английски 2ЧЕ

История

ИТ

География

Френски 1ЧЕ

6

Английски 2ЧЕ

История

История

Химия

Френски 1ЧЕ

7

История

Час на класа

Биология

 

 

 

9 д клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика

Математика

Физическо

Френски 1ЧЕ

Философия

2

БЕЛ

Френски 1ЧЕ

Физика

Физика

Математика

3

Френски 1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

История

Математика

Биология

4

Френски 1ЧЕ

История

ИТ

География

Химия

5

Биология

География

Биология

Английски 2ЧЕ

История

6

Химия

Физическо

БЕЛ

Английски 2ЧЕ

История

7

Рисуване

Час на класа

БЕЛ

 

 

 

 

 

 

9 е клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология

Немски 1ЧЕ

Математика

Физическо

Химия

2

История

Немски 1ЧЕ

Рисуване

ИТ

Философия

3

Немски 1ЧЕ

Математика

Физическо

Химия

Математика

4

Немски 1ЧЕ

Физика

История

Физика

Биология

5

География

Френски 2ЧЕ

История

География

БЕЛ

6

Физика

Френски 2ЧЕ

Биология

БЕЛ

История

7

 

Час на класа

Немски 1ЧЕ

БЕЛ

 

 

9 ж клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История

БЕЛ

Физика

Английски 2ЧЕ

Физическо

2

Математика

БЕЛ

Химия

Английски 2ЧЕ

Химия

3

География

Физика

Биология

География

История

4

Биология

Математика

Философия

Немски 1ЧЕ

Рисуване

5

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

Физическо

Немски 1ЧЕ

Физика

6

Немски 1ЧЕ

ИТ

История

БЕЛ

Биология

7

 

Час на класа

История

Математика

 

 

9 з клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Английски 2ЧЕ

Математика

География

Математика

2

Рисуване

Английски 2ЧЕ

Физика

История

Биология

3

Биология

Немски 1ЧЕ

Философия

Математика

Физика

4

География

Немски 1ЧЕ

Биология

БЕЛ

История

5

Физическо

Физическо

Химия

БЕЛ

Немски 1ЧЕ

6

История

Физика

Немски 1ЧЕ

Химия

Немски 1ЧЕ

7

История

Час на класа

ИТ

 

 

 

Педагогически съветник и психолог

Петя Глътникова - 0887348834

Радка Радева - 0897919704

email: pglatnikova@abv.bg

 

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.