9 а        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ. възп. и спорт Музика Биология Английски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт
2 Немски 2ЧЕ Психология Физика Английски 1ЧЕ История
3 Немски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ Математика История Химия
4 Математика Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. География Математика
5 Изобр. изкуство Физика Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Информатика
6 Биология География Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ Инф. технологии
7   Час на класа Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ  
           
  9 б        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология Немски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ География История
2 Математика Немски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Изобр. изкуство
3 Психология География Музика Информатика Математика
4 Физ. възп. и спорт Математика Физика Инф. технологии Физика
5 Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 2ЧЕ История Английски 1ЧЕ
6 Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ
7   Час на класа Биология Химия  
           
  9 в        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски 1ЧЕ Френски 2ЧЕ Френски 2ЧЕ Бълг. език и лит.
2 Биология Английски 1ЧЕ Френски 2ЧЕ Математика Бълг. език и лит.
3 Изобр. изкуство Информатика Английски 1ЧЕ География История
4 Психология Инф. технологии Английски 1ЧЕ История Физика
5 Физ. възп. и спорт География Биология Английски 1ЧЕ Музика
6 Бълг. език и лит. Физика Математика Английски 1ЧЕ Френски 2ЧЕ
7   Час на класа Химия Физ. възп. и спорт  
           
  9 г        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Психология Френски ПЧ1 Физ. възп. и спорт География
2 Физика Физ. възп. и спорт История Математика Музика
3 Математика Физика Бълг. език и лит. Биология Информатика
4 Бълг. език и лит. Биология Математика Френски 1ЧЕ Инф. технологии
5 Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ Химия Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
6 Френски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Английски 2ЧЕ История Изобр. изкуство
7 Френски 1ЧЕ Час на класа Английски 2ЧЕ    
           
  9 д        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ Информатика Физика Математика
2 Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ Инф. технологии Френски 1ЧЕ Психология
3 Математика Математика Френски ПЧ1 Френски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ
4 Френски 1ЧЕ Физика Музика Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ
5 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ История Физ. възп. и спорт Биология
6 Изобр. изкуство Биология География Химия Физ. възп. и спорт
7 География Час на класа   История  
           
  9 е        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Биология Бълг. език и лит. Информатика Френски 1ЧЕ
2 Психология Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Инф. технологии Френски 1ЧЕ
3 Физ. възп. и спорт Английски 2ЧЕ Физика Английски 2ЧЕ Изобр. изкуство
4 Математика История Математика Английски 2ЧЕ Биология
5 География Математика Физ. възп. и спорт Химия История
6 Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Френски ПЧ1 Френски 1ЧЕ Физика
7   Час на класа География Френски 1ЧЕ  
           
  9 ж        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт История Английски 2ЧЕ Изобр. изкуство
2 Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Химия
3 География Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Музика
4 Английски 2ЧЕ Психология Информатика Биология Математика
5 Английски 2ЧЕ Биология Инф. технологии Немски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт
6 Математика Физика География Немски 1ЧЕ Физика
7 История Час на класа Математика    
           
  9 з        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Информатика Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. История
2 Английски 2ЧЕ Инф. технологии Музика Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт
3 Английски 2ЧЕ Биология Физика Немски 1ЧЕ Физика
4 История Английски 2ЧЕ Химия Немски 1ЧЕ Психология
5 Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Математика Биология Немски 1ЧЕ
6 Немски 1ЧЕ Математика Физ. възп. и спорт География Немски 1ЧЕ
7 Математика Час на класа   Изобр. изкуство  
           
  9 и        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Психология Физика Физика Математика Информатика
2 География Биология История Биология Инф. технологии
3 Бълг. език и лит. Музика Химия Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ
4 Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт Немски 1ЧЕ
5 Математика Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ История Изобр. изкуство
6 Английски 2ЧЕ География Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Математика
7 Английски 2ЧЕ Час на класа   Английски 2ЧЕ  

Събития в ГПЧЕ "Ромен Ролан"

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.