9 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо 

Математика 

Физическо 

Химия 

Химия 

2

Немски език 

Химия 

Философия 

Биология 

Физика 

3

Немски език 

География 

Биология 

Физика 

Английски език

4

Математика 

Биология 

Музика 

Математика 

Английски език

5

История 

История 

ИТ

География 

БЕЛ 

6

История 

БЕЛ 

Английски език

История 

БЕЛ 

7

  

Час на класа 

Английски език

Англ.език РП 

  

 9 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика 

Физическо 

Английски език

Физика 

Химия 

2

Химия 

Биология 

Английски език

География 

Биология 

3

История 

БЕЛ 

Немски език 

Англ.език РП 

История 

4

История 

Философия 

Немски език 

Математика 

Физика 

5

Музика 

Английски език

История 

Химия 

ИТ 

6

Физическо 

Английски език

Биология 

БЕЛ 

Математика 

7

География 

Час на класа 

  

БЕЛ 

  

 9 в, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Френски език 

География 

БЕЛ 

Английски език

История 

2

Френски език 

Физическо 

История 

Английски език

История 

3

Физическо 

Философия 

Английски език

География 

Биология 

4

БЕЛ 

Математика 

Английски език

Биология 

Химия 

5

БЕЛ 

ИТ 

Биология 

Математика 

Математика 

6

Физика 

История 

Химия 

Физика 

Англ.език РП 

7

Музика 

Час на класа 

  

Химия 

  

9 г, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Химия 

Математика 

ИТ 

Физика 

БЕЛ 

2

Музика 

География 

БЕЛ 

География 

БЕЛ 

3

Физика 

Биология 

Физическо 

Математика 

История 

4

Физическо 

История 

Философия 

Френски език 

Математика 

5

Френски език 

Английски език

Френски език РП

Френски език 

Биология 

6

Френски език 

Английски език

История 

Биология 

Химия 

7

  

Час на класа 

История 

Химия 

  

 9 д, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика 

Химия 

Химия 

Биология 

История 

2

Математика 

Математика 

Биология 

Физика 

Философия 

3

Френски език 

География 

Френски език РП

БЕЛ 

Френски език 

4

Френски език 

Физическо 

История 

БЕЛ 

Френски език 

5

Физическо 

История 

История 

Музика 

Химия 

6

Английски език

Биология 

География 

Математика 

ИТ 

7

Английски език

Час на класа 

БЕЛ 

  

  

 9 е, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика 

Немски език РП

Френски език 

Математика 

Физическо 

2

БЕЛ 

БЕЛ 

Френски език 

Немски език 

Химия 

3

БЕЛ 

Физическо 

ИТ 

Немски език 

Физика 

4

Химия 

Математика 

География 

Химия 

Биология 

5

История 

Немски език 

История 

Биология 

История 

6

Музика 

Немски език 

Философия 

Физика 

История 

7

  

Час на класа 

Биология 

География 

  

9 ж, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

География 

БЕЛ 

Биология 

БЕЛ 

Немски език 

2

Математика 

Математика 

ИТ 

БЕЛ 

Немски език 

3

История 

Немски език 

География 

Математика 

Химия 

4

История 

Немски език 

Философия 

Физика 

История 

5

Химия 

Биология 

Физика 

История 

Английски език

6

Немски език РП

Физическо 

Физическо 

Химия 

Английски език

7

  

Час на класа 

Музика 

Биология 

  

 9 з, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Музика 

Химия 

История 

Математика 

Математика 

2

Физическо 

История 

История 

Химия 

Химия 

3

Английски език

Математика 

Физика 

Биология 

БЕЛ 

4

Английски език

БЕЛ 

Биология 

Физическо 

БЕЛ 

5

Немски език РП

География 

Философия 

Немски език 

Физика 

6

История 

ИТ 

Немски език 

Немски език 

Биология 

7

География 

Час на класа 

Немски език 

  

  

  

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.