8 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

БЕЛ 

Английски език

Английски език

БЕЛ 

2

Английски език

Английски език

Английски език

Математика

БЕЛ 

3

Английски език

Английски език

Английски език

Философия 

Английски език

4

БЕЛ 

Английски език

Английски език

Англ.език РП 

Английски език

5

Английски език

Математика 

Английски език

Англ.език РП

Английски език

6

Физическо 

Физическо 

Английски език

Английски език

Английски език

7

Рисуване 

Английски език

Математика 

Английски език

ИТ

 

 

Час на класа

 

 

 

8 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Англ.език РП 

Физическо 

Английски език

Английски език

Английски език

2

Англ.език РП 

БЕЛ 

Английски език

Английски език

Английски език

3

ИТ

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

4

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

Философия 

5

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

БЕЛ 

6

БЕЛ 

Математика 

Рисуване 

Физическо 

БЕЛ 

7

Английски език

Английски език

Математика 

Математика 

Английски език

 

 

Час на класа

 

 

 

8 в, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Английски език

Английски език

БЕЛ 

Английски език

2

Английски език

Английски език

Английски език

БЕЛ

Английски език

3

Физическо 

Математика 

Английски език

ИТ 

Английски език

4

БЕЛ 

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

5

Английски език

БЕЛ 

Английски език

Английски език

Физическо 

6

Английски език

Английски език

Математика 

Англ.език РП

Математика 

7

Английски език

Английски език

Рисуване 

Англ.език РП

Философия 

 

 

Час на класа

 

 

 

8 г, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика 

Френски език 

Математика 

БЕЛ 

Френски език

2

Френски език 

Френски език 

Френски език 

БЕЛ 

Френски език 

3

Френски език 

Френски език РП

Френски език 

Френски език 

Френски език 

4

Рисуване 

Френски език РП

БЕЛ 

Френски език 

Френски език 

5

БЕЛ 

Математика 

Френски език 

Френски език 

Философия 

6

Френски език 

Френски език 

Френски език 

Френски език 

ИТ

7

Френски език 

Френски език 

Френски език 

Физическо 

Физическо 

 

 

Час на класа

 

 

 

8 д, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Рисуване 

Математика 

Френски език 

Френски език 

Френски език 

2

Математика 

БЕЛ 

Френски език 

Френски език 

Френски език 

3

Френски език 

Френски език РП

Френски език 

Френски език

Френски език 

4

Френски език 

Френски език РП

Математика 

Физическо 

Френски език 

5

Френски език 

Френски език 

БЕЛ 

ИТ

Френски език 

6

Френски език 

Френски език 

Философия 

Френски език 

БЕЛ 

7

Френски език 

Френски език 

Физическо 

Френски език 

БЕЛ 

 

 

Час на класа

 

 

 

8 е, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо 

Немски език 

БЕЛ 

Немски език 

Немски език 

2

Философия 

Немски език 

Математика 

ИТ

Немски език 

3

Немски език 

Немски език 

Рисуване 

БЕЛ 

Немски език 

4

Немски език 

БЕЛ 

Немски език 

БЕЛ 

Немски език

5

Немски език 

Немски език РП

Немски език 

Немски език 

Математика 

6

Немски език 

Немски език РП

Немски език 

Немски език 

Физическо 

7

Немски език 

Математика 

Немски език 

Немски език 

Немски език 

 

 

Час на класа

 

 

 

8 ж, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Немски език 

Немски език 

Немски език 

Немски език 

Немски език 

2

Рисуване 

Немски език 

Немски език 

Немски език 

Немски език 

3

БЕЛ 

Немски език РП

Немски език 

Немски език 

БЕЛ 

4

Немски език 

Немски език РП

Немски език 

Философия 

БЕЛ 

5

Немски език 

Физическо 

БЕЛ 

Немски език 

ИТ

6

Немски език 

Математика 

Математика 

Немски език 

Немски език 

7

Физическо 

Немски език 

Немски език 

Математика 

Немски език 

 

 

Час на класа

 

 

 

8 з, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Немски език

БЕЛ

Немски език

Немски език

БЕЛ

2

Немски език 

Математика

Немски език 

Немски език 

БЕЛ 

3

Рисуване 

Физическо 

Немски език 

Физическо 

Немски език 

4

ИТ

Немски език 

БЕЛ 

Немски език РП

Немски език 

5

Немски език 

Немски език 

Математика 

Немски език РП

Немски език 

6

Немски език 

Немски език 

Немски език 

Математика 

Немски език 

7

Немски език 

Немски език 

Немски език 

Философия 

Немски език 

 

 

Час на класа

 

 

 

  

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.