8 а        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт
2 Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Математика
3 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ
4 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ
5 Английски 1ЧЕ Музика Бълг. език и лит. Математика Английски 1ЧЕ
6 Английски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Философия Инф. технологии Английски 1ЧЕ
7 Математика Час на класа   Бълг. език и лит.  
  8 б        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт Английски 1ЧЕ Музика
2 Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит. Математика Английски 1ЧЕ Математика
3 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ
4 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ
5 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ
6 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Философия Английски 1ЧЕ
7 Бълг. език и лит. Час на класа   Инф. технологии  
  8 в        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Философия
2 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ
3 Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ
4 Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ
5 Математика Английски 1ЧЕ Математика Инф. технологии Английски 1ЧЕ
6 Физ. възп. и спорт Английски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Математика Музика
7 Бълг. език и лит. Час на класа Бълг. език и лит.    
  8 г        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
2 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
3 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
4 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
5 Бълг. език и лит. Инф. технологии Френски 1ЧЕ Музика Математика
6 Математика Философия Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт
7   Час на класа Математика Физ. възп. и спорт  
  8 д        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
2 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
3 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ
4 Френски 1ЧЕ Философия Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ
5 Инф. технологии Френски 1ЧЕ Музика Френски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт
6 Математика Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Математика
7   Час на класа Физ. възп. и спорт Математика  
  8 е        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ. възп. и спорт Философия Музика Математика Бълг. език и лит.
2 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
3 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
4 Математика Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Математика
5 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
6 Френски 1ЧЕ Инф. технологии Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт Френски 1ЧЕ
7 Бълг. език и лит. Час на класа Бълг. език и лит.    
  8 ж        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
2 Математика Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
3 Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
4 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
5 Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Философия Физ. възп. и спорт Математика
6 Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Инф. технологии Математика Бълг. език и лит.
7 Физ. възп. и спорт Час на класа Музика    
  8 з        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Бълг. език и лит. Математика Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ
2 Немски 1ЧЕ Музика Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ
3 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
4 Физ. възп. и спорт Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
5 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Математика Бълг. език и лит.
6 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Математика Немски 1ЧЕ Философия
7   Час на класа Инф. технологии Немски 1ЧЕ  
  8 и        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Математика Математика
2 Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ
3 Физ. възп. и спорт Немски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
4 Инф. технологии Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит.
5 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
6 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Музика Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
7 Математика Час на класа Философия    

Събития в ГПЧЕ "Ромен Ролан"

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.