8 а клас

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

07:30 – 08:10

Английски 1ЧЕ

Английски1ЧЕ

БЕЛ

Музика

ИТ

2

08:20 – 09:00

Английски 1ЧЕ

Английски1ЧЕ

БЕЛ

БЕЛ

Математика

3

09:10 – 09:50

Английски1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Математика

Физическо

Философия

4

10:10 – 10:50

Музика

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Английски1ЧЕ

Английски1ЧЕ

5

11:00 – 11:40

Физическо

БЕЛ

Английски1ЧЕ

Английски1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

6

11:45 – 12:25

Рисуване

Математика

Английски1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

7

12:30 – 13:10

 

Час на класа

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

 

 

8 б клас

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

07:30 – 08:10

Математика

Английски1ЧЕ

Философия

БЕЛ

Математика

2

08:20 – 09:00

Музика

Английски1ЧЕ

ИТ

БЕЛ

Музика

3

09:10 – 09:50

Физическо

Физическо

Рисуване

Английски1ЧЕ

БЕЛ

4

10:10 – 10:50

Английски 1ЧЕ

БЕЛ

Математика

Английски1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

5

11:00 – 11:40

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Английски1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

6

11:45 – 12:25

Английски1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Английски1ЧЕ

7

12:30 – 13:10

Английски1ЧЕ

Час на класа

Английски 1ЧЕ

 

 

 

8 в клас

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

07:30 – 08:10

БЕЛ

Музика

Английски1ЧЕ

Английски1ЧЕ

БЕЛ

2

08:20 – 09:00

БЕЛ

Физическо

Английски1ЧЕ

Английски1ЧЕ

Философия

3

09:10 – 09:50

Математика

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Английски1ЧЕ

4

10:10 – 10:50

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Математика

5

11:00 – 11:40

Английски1ЧЕ

Английски1ЧЕ

Музика

ИТ

Английски 1ЧЕ

6

11:45 – 12:25

Физическо

Английски1ЧЕ

Математика

Рисуване

Английски 1ЧЕ

7

12:30 – 13:10

Английски 1ЧЕ

Час на класа

 

БЕЛ

 

 

8 г клас

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

07:30 – 08:10

Музика

Френски 1ЧЕ

Френски1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

2

08:20 – 09:00

Физическо

Френски 1ЧЕ

Френски1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

3

09:10 – 09:50

БЕЛ

Френски1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

Френски1ЧЕ

Френски1ЧЕ

4

10:10 – 10:50

Математика

Френски1ЧЕ

Философия

Френски1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

5

11:00 – 11:40

Френски 1ЧЕ

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

6

11:45 – 12:25

Френски 1ЧЕ

БЕЛ

Музика

Физическо

Рисуване

7

12:30 – 13:10

Френски1ЧЕ

Час на класа

 

ИТ

 

 

8 д клас

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

07:30 – 08:10

Френски 1ЧЕ

Френски1ЧЕ

Френски1ЧЕ

Физическо

Философия

2

08:20 – 09:00

Френски 1ЧЕ

Френски1ЧЕ

Френски1ЧЕ

Рисуване

БЕЛ

3

09:10 – 09:50

БЕЛ

Математика

Френски 1ЧЕ

Музика

Математика

4

10:10 – 10:50

БЕЛ

БЕЛ

Френски 1ЧЕ

ИТ

Френски1ЧЕ

5

11:00 – 11:40

Френски1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

Физическо

Френски1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

6

11:45 – 12:25

Френски1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

Математика

Френски 1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

7

12:30 – 13:10

 

Час на класа

Музика

Френски 1ЧЕ

 

 

8 е клас

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

07:30 – 08:10

Рисуване

Немски 1ЧЕ

БЕЛ

Немски 1ЧЕ

Немски1ЧЕ

2

08:20 – 09:00

Математика

Немски 1ЧЕ

Математика

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

3

09:10 – 09:50

Музика

БЕЛ

Философия

Немски1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

4

10:10 – 10:50

БЕЛ

Физическо

Немски 1ЧЕ

Немски1ЧЕ

БЕЛ

5

11:00 – 11:40

Немски 1ЧЕ

Немски1ЧЕ

Немски1ЧЕ

Музика

Физическо

6

11:45 – 12:25

Немски 1ЧЕ

Немски1ЧЕ

Немски1ЧЕ

ИТ

Математика

7

12:30 – 13:10

Немски1ЧЕ

Час на класа

Немски 1ЧЕ

 

 

 

8 ж клас

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

07:30 – 08:10

БЕЛ

Физическо

Рисуване

Немски1ЧЕ

Математика

2

08:20 – 09:00

БЕЛ

Математика

Математика

Немски1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

3

09:10 – 09:50

Немски 1ЧЕ

БЕЛ

ИТ

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

4

10:10 – 10:50

Немски 1ЧЕ

Немски1ЧЕ

Физическо

Немски 1ЧЕ

Философия

5

11:00 – 11:40

Музика

Немски 1ЧЕ

Немски1ЧЕ

БЕЛ

Немски1ЧЕ

6

11:45 – 12:25

Немски1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

Музика

Немски1ЧЕ

7

12:30 – 13:10

Немски1ЧЕ

Час на класа

Немски 1ЧЕ

 

 

 

8 з клас

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

07:30 – 08:10

Физическо

БЕЛ

ИТ

Рисуване

Музика

2

08:20 – 09:00

Немски 1ЧЕ

БЕЛ

Философия

Немски1ЧЕ

БЕЛ

3

09:10 – 09:50

Немски 1ЧЕ

Немски1ЧЕ

Немски1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

Математика

4

10:10 – 10:50

Немски1ЧЕ

Немски1ЧЕ

Немски1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

5

11:00 – 11:40

Немски1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

Физическо

Немски 1ЧЕ

6

11:45 – 12:25

Математика

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

БЕЛ

Немски1ЧЕ

7

12:30 – 13:10

Музика

Час на класа

Математика

 

 

 

Педагогически съветник и психолог

Петя Глътникова - 0887348834

Радка Радева - 0897919704

email: pglatnikova@abv.bg

 

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.