Wednesday, 08 July 2020 09:41

Обръщение към родителите на бъдещите ученици в 8 клас Featured

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

Уважаеми родители,

ГПЧЕ „Ромен Ролан“ кандидатства за иновативно училище с проект за нова организация на учебния процес в 8 клас през предстоящата 2020/2021. Принципите, на които се основава този проект, са по-добрата организация на учебното време и въвеждането на нови образователни подходи, методи и технологии в преподаването на чужди езици. С класовете отново ще работят двама учители по ЧЕ, но с възможност за разделяне на групи и оптимално взаимодействие между учители и по другите общообразователни предмети.

В екипа, разработил проекта, участваха най-изявените и подготвени наши колеги. Те, както и ръководството на училището, ви гарантират, че целта на промяната е по-високото качество на образование, което предлагаме на вашите деца. За да са успешни те, се надяваме и на пълноценно взаимодействие с вас.

Read 965 times Last modified on Wednesday, 08 July 2020 11:08

Педагогически съветник и психолог

Петя Глътникова - 0887348834

Радка Радева - 0897919704

email: pglatnikova@abv.bg

 

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.