Работно време на комисията по записване на приетите ученици в VIII клас за всяко от класиранията:
от 8.30 часа до 17.30 часа

Записване:
Първи етап - 04-06 юли 2018 г.
Втори етап - 13-17 юли 2018 г.
Трети етап - 27-30 юли 2018 г.

Адрес:
Първо основно училище "Георги Бакалов", етаж 1, зала 2

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.