12 а        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Час на класа Бълг. език и лит. История Бълг. език и лит.
2 Математика Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.
3 Немски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Свят и личност Сп. дейности
4 Немски 2ЧЕ Физ. възп. и спорт Английски 1ЧЕ Свят и личност История
5 Математика Немски 2ЧЕ Математика Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ
6 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ География Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ
7 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Физика Математика  
           
  12 б        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Час на класа Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ
2 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ
3 История Английски 1ЧЕ Свят и личност История Математика
4 Математика Математика Свят и личност Математика Немски 2ЧЕ
5 Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит. Немски 2ЧЕ Физ. възп. и спорт Немски 2ЧЕ
6 Бълг. език и лит. Физика Бълг. език и лит. Немски 2ЧЕ Бълг. език и лит.
7 Бълг. език и лит. Сп. дейности География Немски 2ЧЕ  
           
  12 в        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Час на класа Френски 2ЧЕ Френски 2ЧЕ Математика
2 Бълг. език и лит. География Френски 2ЧЕ Физика
3 Английски 1ЧЕ Математика Математика Английски 1ЧЕ История
4 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ
5 История Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Математика Английски 1ЧЕ
6 Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт Свят и личност Бълг. език и лит.
7 Френски 2ЧЕ Френски 2ЧЕ   Свят и личност Сп. дейности
           
  12 г        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Час на класа Физ. възп. и спорт Сп. дейности Свят и личност
2 Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Свят и личност
3 Френски ПЧ1 Английски 2ЧЕ Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Математика
4 Бълг. език и лит. История Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ Математика
5 Математика Френски ПЧ1 География Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
6 Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ История Френски 1ЧЕ
7 Английски 2ЧЕ Математика Френски 1ЧЕ Физика  
           
  12 д        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Час на класа Математика Свят и личност Френски 1ЧЕ
2 Сп. дейности Английски 2ЧЕ Свят и личност Френски 1ЧЕ
3 Английски 2ЧЕ История Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит.
4 Английски 2ЧЕ Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски ПЧ1 Бълг. език и лит.
5 Френски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ История Математика
6 Френски 1ЧЕ Френски ПЧ1 География Математика Физика
7 Бълг. език и лит. Математика Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.  
           
  12 е        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Час на класа Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт
2 Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт История
3 Свят и личност Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ Математика Френски 1ЧЕ
4 Свят и личност Френски ПЧ1 Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ
5 Френски ПЧ1 История Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит.
6 Математика Математика Физика Френски 1ЧЕ Математика
7 Сп. дейности Бълг. език и лит. География Френски 1ЧЕ  
           
  12 ж        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Час на класа Физика Математика История
2 Математика Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт
3 Немски 1ЧЕ Математика Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ
4 Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ
5 Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.
6 Свят и личност История Бълг. език и лит. Сп. дейности Математика
7 Свят и личност Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ География  
           
  12 з        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Час на класа Английски 2ЧЕ История Английски 2ЧЕ
2 Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ
3 Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ История
4 Немски 1ЧЕ Математика Немски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит.
5 Немски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Свят и личност Физика Математика
6 Математика Английски 2ЧЕ Свят и личност География Сп. дейности
7 Математика Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.  
           
  12 и        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Час на класа Бълг. език и лит. Математика Бълг. език и лит.
2 История Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Математика
3 Немски 1ЧЕ Сп. дейности Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Свят и личност
4 Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ История Свят и личност
5 Немски 1ЧЕ Математика Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ
6 Английски 2ЧЕ География Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ
7 Математика Физика Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт  

Календар

July 2017
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.