9 а        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски 1ЧЕ Час на класа Немски 2ЧЕ Физ. възп. и спорт Химия
2 Английски 1ЧЕ Математика Математика Химия Музика
3 История Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Немски 2ЧЕ Бълг. език и лит.
4 География Немски 2ЧЕ Психология Психология Английски 1ЧЕ
5 Сп. дейности Немски 2ЧЕ Физ. възп. и спорт Биология Информатика
6 Математика Физика Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Инф. технологии
7 Изобр. изкуство Биология Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ  
           
  9 б        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Час на класа Английски 1ЧЕ Биология Английски 1ЧЕ
2 Бълг. език и лит. Математика Английски 1ЧЕ Психология Химия
3 Физ. възп. и спорт Биология Немски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ Информатика
4 Музика Бълг. език и лит. Немски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ Инф. технологии
5 Физика Химия История Немски 2ЧЕ Бълг. език и лит.
6 Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ Математика География Сп. дейности
7 Английски 1ЧЕ Психология Изобр. изкуство Физ. възп. и спорт  
           
  9 в        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Час на класа Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Химия
2 Френски 2ЧЕ Френски 2ЧЕ Физика Английски 1ЧЕ Математика
3 Бълг. език и лит. Френски 2ЧЕ Математика Биология Изобр. изкуство
4 Математика Психология Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Сп. дейности
5 Английски 1ЧЕ Биология Английски 1ЧЕ Информатика Английски 1ЧЕ
6 География Химия Френски 2ЧЕ Инф. технологии Английски 1ЧЕ
7 Физ. възп. и спорт Музика Физ. възп. и спорт Психология  
           
  9 г        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ. възп. и спорт Час на класа История Физика Физ. възп. и спорт
2 Музика География Бълг. език и лит. Математика Бълг. език и лит.
3 Френски 1ЧЕ Психология Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
4 Френски 1ЧЕ Информатика Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
5 Бълг. език и лит. Инф. технологии Френски 1ЧЕ Изобр. изкуство Математика
6 Английски 2ЧЕ Биология Психология Сп. дейности Химия
7 Английски 2ЧЕ Химия Математика Биология  
           
  9 д        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Час на класа Изобр. изкуство Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.
2 География Бълг. език и лит. Психология Физика Физ. възп. и спорт
3 Математика Биология Сп. дейности Информатика Биология
4 Английски 2ЧЕ Химия Математика Инф. технологии Математика
5 Английски 2ЧЕ Психология История Физ. възп. и спорт Френски 1ЧЕ
6 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Химия Френски 1ЧЕ
7 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ  
           
  9 е        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Френски 1ЧЕ Час на класа Физика Математика Френски 1ЧЕ
2 Английски 2ЧЕ Психология История Сп. дейности Френски 1ЧЕ
3 Английски 2ЧЕ География Информатика Психология Английски 2ЧЕ
4 Физ. възп. и спорт Френски 1ЧЕ Инф. технологии Химия Английски 2ЧЕ
5 Изобр. изкуство Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Математика
6 Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Биология
7 Математика Химия Биология Музика  
           
  9 ж        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Бълг. език и лит. Час на класа Психология Химия Немски 1ЧЕ
2 Сп. дейности Информатика Музика Биология Немски 1ЧЕ
3 Английски 2ЧЕ Инф. технологии Немски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Химия
4 Английски 2ЧЕ Биология Математика Математика Бълг. език и лит.
5 Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. География Немски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт
6 Немски 1ЧЕ Психология Английски 2ЧЕ Немски 1ЧЕ Математика
7 Физика Изобр. изкуство Английски 2ЧЕ История  
           
  9 з        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски 2ЧЕ Час на класа Немски 1ЧЕ Информатика Математика
2 Английски 2ЧЕ Биология Немски 1ЧЕ Инф. технологии Химия
3 Немски 1ЧЕ Математика Английски 2ЧЕ Химия Немски 1ЧЕ
4 Немски 1ЧЕ История Английски 2ЧЕ Сп. дейности Немски 1ЧЕ
5 География Физ. възп. и спорт Психология Психология Бълг. език и лит.
6 Физика Музика Физ. възп. и спорт Биология Бълг. език и лит.
7 Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Математика Изобр. изкуство  
           
  9 и        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски 1ЧЕ Час на класа Математика Английски 2ЧЕ Информатика
2 Немски 1ЧЕ История Изобр. изкуство Английски 2ЧЕ Инф. технологии
3 Бълг. език и лит. Химия Физика География Физ. възп. и спорт
4 Бълг. език и лит. Математика Английски 2ЧЕ Биология Бълг. език и лит.
5 Математика Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Музика Немски 1ЧЕ
6 Сп. дейности Немски 1ЧЕ Химия Психология Немски 1ЧЕ
7 Биология Физ. възп. и спорт Психология Немски 1ЧЕ  

Събития в ГПЧЕ "Ромен Ролан"

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.