12 а        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт
2 Английски 1ЧЕ История Бълг. език и лит. История
3 Английски 1ЧЕ Математика Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ География
4 Английски 1ЧЕ Математика Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит.
5 Бълг. език и лит. Немски 2ЧЕ Математика Немски 2ЧЕ Свят и личност
6 Физ. възп. и спорт Немски 2ЧЕ Математика Немски 2ЧЕ Свят и личност
7 Физика Час на класа Бълг. език и лит.    
           
  12 б        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Немски 2ЧЕ Математика Математика Бълг. език и лит.
2 Немски 2ЧЕ Немски 2ЧЕ История Английски 1ЧЕ
3 Свят и личност Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ Физика Английски 1ЧЕ
4 Свят и личност Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт Немски 2ЧЕ
5 Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт
6 Математика Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Математика
7 География Час на класа История    
           
  12 в        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП История Английски 1ЧЕ Френски 2ЧЕ Бълг. език и лит.
2 Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Физика Математика
3 Свят и личност Математика Френски 2ЧЕ1 Математика Физ. възп. и спорт
4 Свят и личност Френски 2ЧЕ Френски 2ЧЕ1 Френски 2ЧЕ1 История
5 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ География Физ. възп. и спорт Английски 1ЧЕ
6 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Математика Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ
7 Бълг. език и лит. Час на класа   Бълг. език и лит.  
           
  12 г        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Физ. възп. и спорт Френски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Математика
2 Френски ПЧ1 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит.
3 Английски 2ЧЕ Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ
4 Физика Английски 2ЧЕ Математика Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ
5 Френски 1ЧЕ История Свят и личност Английски 2ЧЕ География
6 Бълг. език и лит. Математика Свят и личност Математика История
7 Бълг. език и лит. Час на класа   Бълг. език и лит.  
           
  12 д        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Френски 1ЧЕ История Френски ПЧ1 История
2 Френски 1ЧЕ Математика Математика Бълг. език и лит.
3 Физика Бълг. език и лит. География Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит.
4 Математика Математика Бълг. език и лит. Свят и личност Английски 2ЧЕ
5 Физ. възп. и спорт Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ Свят и личност Френски 1ЧЕ
6 Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ
7 Френски 1ЧЕ Час на класа   Английски 2ЧЕ  
           
  12 е        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Английски 2ЧЕ Свят и личност История Френски 1ЧЕ
2 Английски 2ЧЕ Свят и личност Френски ПЧ1 Френски 1ЧЕ
3 География Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Математика
4 Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт
5 История Френски 1ЧЕ Математика Физика Английски 2ЧЕ
6 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт Английски 2ЧЕ
7 Математика Час на класа   Математика  
           
  12 ж        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Бълг. език и лит. Математика Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
2 Физ. възп. и спорт Математика Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
3 Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Свят и личност Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
4 Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Свят и личност Бълг. език и лит. География
5 Физика Математика История Английски 2ЧЕ История
6 Английски 2ЧЕ Математика Физ. възп. и спорт Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит.
7 Английски 2ЧЕ Час на класа Английски 2ЧЕ    
           
  12 з        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
2 Математика Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
3 Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Математика Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
4 Физ. възп. и спорт Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Физика Математика
5 География Английски 2ЧЕ Английски 2ЧЕ Математика Английски 2ЧЕ
6 Свят и личност История История Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ
7 Свят и личност Час на класа Физ. възп. и спорт    
           
  12 и        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Математика Английски 2ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
2 История Английски 2ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
3 Английски 2ЧЕ Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
4 Английски 2ЧЕ Немски 1ЧЕ География Математика Английски 2ЧЕ
5 Математика Бълг. език и лит. Свят и личност Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.
6 История Бълг. език и лит. Свят и личност Физика Физ. възп. и спорт
7   Час на класа Математика Физ. възп. и спорт  

Събития в ГПЧЕ "Ромен Ролан"

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.