12 а, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЗИП

БЕЛ

Математика

Английски език

Математика

2

ЗИП

БЕЛ

Математика

Английски език

Математика 

3

История 

Свят и личност 

БЕЛ 

Физическо 

БЕЛ 

4

Физика

Свят и личност

Английски език

История 

БЕЛ 

5

Немски език 

Английски език

Английски език

Немски език

Английски език

6

Немски език

Английски език

Немски език

Немски език 

Английски език

7

  

Час на класа

Физическо 

География 

  

 12 б, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЗИП

Физическо 

Математика 

Свят и личност 

Математика 

2

ЗИП

Физика 

Математика 

Свят и личност 

БЕЛ 

3

БЕЛ 

Английски език

Физическо 

Английски език

Английски език

4

БЕЛ 

Английски език

Немски език 

Английски език

Английски език

5

История 

БЕЛ 

Немски език 

Математика 

История 

6

Немски език 

БЕЛ 

Английски език

География 

Немски език 

7

Немски език

Час на класа 

Английски език

  

  

 12 в, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЗИП

Английски език

Английски език

Френски език 

Френски език 

2

ЗИП

Английски език

Английски език

Физическо 

Френски език 

3

Английски език

Физическо

Математика 

БЕЛ 

Физика 

4

Английски език

БЕЛ

Математика 

БЕЛ 

Свят и личност 

5

Френски език 

Френски език 

История

География 

Свят и личност 

6

Математика 

Математика 

БЕЛ 

Английски език

История 

7

 

Час на класа 

БЕЛ 

Английски език

  

12 г, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЗИП

Свят и личност 

Английски език

Френски език 

Английски език

2

ЗИП

Свят и личност 

Английски език

Френски език 

Английски език

3

География 

БЕЛ 

Френски език 

БЕЛ 

Математика 

4

История 

БЕЛ 

Физическо 

БЕЛ 

Математика 

5

БЕЛ 

История 

Френски език 

Физическо 

Френски език 

6

Физика 

Френски език 

Математика 

Френски език 

Френски език 

7

  

Час на класа 

Математика 

Английски език

 

 12 д, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЗИП

Математика 

Френски език 

Английски език

БЕЛ 

2

ЗИП

Математика 

Френски език 

Английски език

БЕЛ 

3

История 

Английски език

Френски език 

Свят и личност 

Математика 

4

География 

Английски език

БЕЛ 

Свят и личност 

Френски език 

5

БЕЛ 

Френски език 

БЕЛ 

История 

Физическо 

6

Френски език 

Физика 

Математика 

Френски език 

Английски език

7

Физическо 

Час на класа 

  

Френски език 

  

 12 е, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЗИП

Свят и личност 

БЕЛ 

Математика 

Английски език

2

ЗИП

Свят и личност 

БЕЛ 

Френски език 

Английски език

3

Физика 

Френски език 

Английски език

Френски език 

Френски език 

4

География 

Френски език 

Английски език

Френски език 

Математика 

5

История 

Математика 

Френски език 

БЕЛ 

Математика 

6

Физическо 

История 

Френски език 

БЕЛ 

БЕЛ 

7

Английски език 

Час на класа 

  

Физическо 

  

12 ж, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЗИП

Немски език 

Немски език 

БЕЛ 

Немски език 

2

ЗИП

Немски език 

Немски език 

БЕЛ 

Немски език 

3

Английски език

Немски език 

Немски език 

Математика 

История 

4

Английски език

Физическо 

БЕЛ 

Математика 

Английски език

5

Физика 

История 

Физическо

Свят и личност 

Английски език

6

БЕЛ

География 

Английски език

Свят и личност 

Математика 

7

БЕЛ 

Час на класа 

Математика 

  

 

 12 з, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЗИП

Немски език 

Немски език 

БЕЛ 

Немски език 

2

ЗИП

Немски език 

Немски език 

БЕЛ 

Немски език 

3

БЕЛ 

Немски език 

Немски език 

География 

БЕЛ 

4

Математика 

Математика 

Свят и личност 

Английски език

БЕЛ 

5

Математика 

Физика 

Свят и личност 

История 

Английски език

6

Английски език

История 

Английски език

Физическо 

Физическо 

7

Английски език

Час на класа 

  

Математика 

  

 12 и, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЗИП

Немски език 

Немски език 

Английски език

Немски език 

2

ЗИП

Немски език 

Немски език 

Английски език

Немски език 

3

География

Немски език 

Немски език 

История 

Физическо 

4

БЕЛ 

Физика 

Математика 

Свят и личност 

История 

5

Английски език

БЕЛ 

Математика 

Свят и личност 

Математика 

6

Английски език

БЕЛ 

Физическо 

БЕЛ 

Математика 

7

  

Час на класа 

Английски език

БЕЛ 

  

 

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.