8 а        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски1ЧЕ Бълг. език и лит. Английски1ЧЕ Английски1ЧЕ Музика
2 Английски1ЧЕ Бълг. език и лит. Английски1ЧЕ Английски1ЧЕ Математика
3 Изобр. изкуство Физ. възп. и спорт Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит.
4 Инф. технологии Английски1ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Английски1ЧЕ
5 Английски 1ЧЕ Английски1ЧЕ Сп. дейности Физ. възп. и спорт Английски 1ЧЕ
6 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Математика Английски 1ЧЕ
7   Час на класа Математика    
           
  8 б        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски 1ЧЕ Английски1ЧЕ Английски1ЧЕ Бълг. език и лит. Английски1ЧЕ
2 Английски 1ЧЕ Английски1ЧЕ Английски1ЧЕ Математика Английски1ЧЕ
3 Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Английски1ЧЕ Английски 1ЧЕ
4 Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт Изобр. изкуство Английски1ЧЕ Английски 1ЧЕ
5 Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Математика Английски 1ЧЕ Музика
6 Английски1ЧЕ Английски 1ЧЕ Инф. технологии Английски 1ЧЕ Математика
7   Час на класа   Сп. дейности  
           
  8 в        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски1ЧЕ Английски 1ЧЕ
2 Сп. дейности Физ. възп. и спорт Английски 1ЧЕ Английски1ЧЕ Английски 1ЧЕ
3 Бълг. език и лит. Английски1ЧЕ Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт Английски1ЧЕ
4 Английски1ЧЕ Английски1ЧЕ Английски1ЧЕ Математика Английски1ЧЕ
5 Инф. технологии Бълг. език и лит. Английски1ЧЕ Английски 1ЧЕ Математика
6 Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Изобр. изкуство Английски 1ЧЕ Музика
7 Английски 1ЧЕ Час на класа      
           
  8 г        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Френски1ЧЕ Френски 1ЧЕ Сп. дейности Бълг. език и лит. Математика
2 Френски1ЧЕ Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт
3 Френски 1ЧЕ Френски1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски1ЧЕ Френски 1ЧЕ
4 Френски 1ЧЕ Френски1ЧЕ Математика Френски1ЧЕ Френски 1ЧЕ
5 Бълг. език и лит. Музика Инф. технологии Френски 1ЧЕ Френски1ЧЕ
6 Изобр. изкуство Математика Френски1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски1ЧЕ
7   Час на класа Френски 1ЧЕ    
           
  8 д        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски1ЧЕ
2 Френски1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски1ЧЕ
3 Инф. технологии Музика Сп. дейности Френски1ЧЕ Физ. възп. и спорт
4 Математика Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски1ЧЕ Френски 1ЧЕ
5 Физ. възп. и спорт Френски1ЧЕ Френски1ЧЕ Математика Френски 1ЧЕ
6 Френски 1ЧЕ Френски1ЧЕ Френски1ЧЕ Изобр. изкуство Бълг. език и лит.
7   Час на класа Математика    
           
  8 е        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Сп. дейности Инф. технологии Музика Математика Бълг. език и лит.
2 Математика Френски 1ЧЕ Френски1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски1ЧЕ
3 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски1ЧЕ Френски1ЧЕ
4 Френски 1ЧЕ Френски1ЧЕ Френски 1ЧЕ Френски1ЧЕ Френски 1ЧЕ
5 Френски1ЧЕ Френски1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски1ЧЕ Френски 1ЧЕ
6 Бълг. език и лит. Изобр. изкуство Математика Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт
7 Бълг. език и лит. Час на класа      
           
  8 ж        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски1ЧЕ Математика Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Изобр. изкуство
2 Немски 1ЧЕ Музика Сп. дейности Немски 1ЧЕ Математика
3 Бълг. език и лит. Немски1ЧЕ Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ
4 Бълг. език и лит. Немски1ЧЕ Немски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Немски 1ЧЕ
5 Математика Немски 1ЧЕ Немски1ЧЕ Немски1ЧЕ Немски1ЧЕ
6 Физ. възп. и спорт Немски 1ЧЕ Немски1ЧЕ Немски1ЧЕ Немски1ЧЕ
7   Час на класа Инф. технологии    
           
  8 з        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски1ЧЕ Физ. възп. и спорт Немски1ЧЕ Немски1ЧЕ Физ. възп. и спорт
2 Немски1ЧЕ Математика Немски1ЧЕ Изобр. изкуство Бълг. език и лит.
3 Музика Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Математика Математика
4 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Инф. технологии Немски 1ЧЕ
5 Немски 1ЧЕ Немски1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Немски1ЧЕ
6 Бълг. език и лит. Немски1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Немски1ЧЕ
7   Час на класа Сп. дейности    
           
  8 и        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Бълг. език и лит. Музика Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит.
2 Бълг. език и лит. Немски1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски1ЧЕ Немски1ЧЕ
3 Немски 1ЧЕ Немски1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски1ЧЕ Немски1ЧЕ
4 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ
5 Немски1ЧЕ Немски 1ЧЕ Немски1ЧЕ Инф. технологии Немски 1ЧЕ
6 Математика Математика Физ. възп. и спорт Математика Изобр. изкуство
7 Сп. дейности Час на класа      

Събития в ГПЧЕ "Ромен Ролан"

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.