11 а клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История

Химия

БЕЛ

Математика

БЕЛ

2

Физическо

Биология

Физическо

Математика

БЕЛ

3

Философия

Английски 1ЧЕ

Немски 2ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Физика

4

Немски 2ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Химия

Английски 1ЧЕ

Биология

5

Математика

Немски 2ЧЕ

Физика

БЕЛ

Английски 1ЧЕ

6

Математика

Немски 2ЧЕ

География

Философия

Английски 1ЧЕ

7

Английски 1ЧЕ

Час на класа

 

История

 

 

11 б клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Философия

Философия

Физическо

Математика

Математика

2

История

БЕЛ

Физика

Химия

Математика

3

Физическо

Химия

География

БЕЛ

Английски 1ЧЕ

4

Немски 2ЧЕ

Биология

Английски 1ЧЕ

БЕЛ

Английски 1ЧЕ

5

Немски 2ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

История

Биология

6

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Математика

Немски 2ЧЕ

Физика

7

 

Час на класа

БЕЛ

Немски 2ЧЕ

 

 

11 в клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски 1ЧЕ

Биология

Математика

БЕЛ

Английски 1ЧЕ

2

Математика

Математика

Математика

БЕЛ

Английски 1ЧЕ

3

Френски 2ЧЕ

Френски 2ЧЕ

История

Химия

Биология

4

Химия

Френски 2ЧЕ

Физическо

Философия

Френски 2ЧЕ

5

География

Физика

БЕЛ

Английски 1ЧЕ

Физическо

6

БЕЛ

Философия

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Физика

7

История

Час на класа

Английски 1ЧЕ

 

 

 

11 г клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

БЕЛ

История

Английски 2ЧЕ

Френски 1ЧЕ

2

Математика

Философия

География

Физическо

Френски 1ЧЕ

3

История

Физика

Френски 1ЧЕ

Математика

Английски 2ЧЕ

4

Биология

Физическо

Френски 1ЧЕ

Математика

Английски 2ЧЕ

5

Английски 2ЧЕ

Френски ПЧ1

БЕЛ

Френски 1ЧЕ

Биология

6

Химия

Химия

БЕЛ

Френски 1ЧЕ

БЕЛ

7

 

Час на класа

Физика

Философия

 

 

11 д клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски 2ЧЕ

Физика

Френски 1ЧЕ

Физическо

Английски 2ЧЕ

2

Философия

Химия

Френски 1ЧЕ

Английски 2ЧЕ

Английски 2ЧЕ

3

БЕЛ

География

Физическо

Философия

БЕЛ

4

БЕЛ

Биология

История

Биология

Физика

5

Математика

Френски 1ЧЕ

Математика

Математика

Френски 1ЧЕ

6

История

Френски 1ЧЕ

Френски ПЧ1

Математика

Френски 1ЧЕ

7

Химия

Час на класа

БЕЛ

 

 

 

 

 

 

11 е клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Френски 1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

Френски ПЧ1

Философия

Физика

2

Френски 1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

БЕЛ

БЕЛ

Английски 2ЧЕ

3

Математика

Математика

БЕЛ

Физическо

Химия

4

Физическо

География

Английски 2ЧЕ

Английски 2ЧЕ

Математика

5

Биология

Физика

Френски 1ЧЕ

Английски 2ЧЕ

Математика

6

БЕЛ

Философия

Френски 1ЧЕ

Химия

Биология

7

 

Час на класа

История

История

 

 

11 ж клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Немски 1ЧЕ

Биология

Немски 1ЧЕ

БЕЛ

Физическо

2

Немски 1ЧЕ

Физика

Немски 1ЧЕ

Биология

Физика

3

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

Химия

Математика

История

4

Философия

Немски 1ЧЕ

БЕЛ

Математика

БЕЛ

5

Химия

Математика

История

Философия

БЕЛ

6

Математика

География

Физическо

Английски 2ЧЕ

Английски 2ЧЕ

7

Английски 2ЧЕ

Час на класа

 

Английски 2ЧЕ

 

 

11 з клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Немски 1ЧЕ

БЕЛ

Немски 1ЧЕ

Английски 2ЧЕ

История

2

Немски 1ЧЕ

Биология

Немски 1ЧЕ

Английски 2ЧЕ

Химия

3

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

Математика

Биология

Физическо

4

Математика

Немски 1ЧЕ

Математика

История

БЕЛ

5

Физическо

Философия

Английски 2ЧЕ

Химия

БЕЛ

6

Английски 2ЧЕ

Физика

Физика

БЕЛ

Математика

7

Философия

Час на класа

 

География

 

 

11 и клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Нмски 1ЧЕ

Математика

Немски 1ЧЕ

Биология

БЕЛ

2

Немски 1ЧЕ

Математика

Немски 1ЧЕ

Философия

История

3

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

Физика

БЕЛ

Английски 2ЧЕ

4

История

Немски 1ЧЕ

География

БЕЛ

Химия

5

Английски 2ЧЕ

Химия

Физическо

Математика

Физика

6

Философия

Биология

Английски 2ЧЕ

Математика

Физическо

7

БЕЛ

Час на класа

Английски 2ЧЕ

 

 

 

Педагогически съветник и психолог

Петя Глътникова - 0887348834

Радка Радева - 0897919704

email: pglatnikova@abv.bg

 

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.