11 а, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ 

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

2

БЕЛ 

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

3

Английски език

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Немски език

Английски език

4

Английски език

Математика 

Немски език 

Немски език 

Английски език

5

Немски език 

Физическо 

Немски език 

БЕЛ 

Физическо 

6

Немски език

Немски език

Английски език

Математика

Гражданско образование

7

Английски език

Час на класа

Английски език

  

  

 11 б, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ 

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

2

БЕЛ 

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

3

Английски език

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Немски език 

Физическо 

4

Физическо 

Математика 

Английски език

БЕЛ 

Математика 

5

Английски език

Немски език 

Английски език

Английски език

Немски език 

6

Английски език

Немски език

Немски език

Английски език

Немски език 

7

Гражданско образование

Час на класа 

Немски език 

  

  

 11 в, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

2

Английски език

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

3

Физическо

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Физическо

БЕЛ

4

Гражданско образование

Френски език 

БЕЛ 

Математика 

БЕЛ 

5

Математика 

Английски език

Френски език 

Френски език 

Английски език

6

Английски език

Английски език

Френски език

Френски език

Английски език

7

  

Час на класа

Френски език

Френски език

 

 11 г, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

2

Гражданско образование

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

3

Френски език

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Английски език

Английски език

4

Френски език 

Френски език 

Френски език 

Английски език

Английски език

5

БЕЛ 

Английски език

Френски език 

Математика 

Математика 

6

Физическо 

Английски език

БЕЛ 

Физическо 

Френски език

7

  

Час на класа 

БЕЛ 

Френски език 

  

 11 д, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Гражданско образование

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

2

Физическо

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

3

Английски език

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

БЕЛ 

Френски език 

4

Английски език

БЕЛ 

Английски език

Математика 

Математика

5

Френски език 

БЕЛ 

Английски език

Английски език

Английски език

6

Френски език 

Френски език 

Френски език

Френски език 

Английски език

7

  

Час на класа 

Физическо  

Френски език 

 

 11 е, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Френски език 

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

2

Френски език 

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

3

БЕЛ 

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

БЕЛ 

Математика 

4

БЕЛ 

Английски език

Френски език 

Френски език 

Френски език 

5

Гражданско образование

Математика 

Физическо 

Физическо 

Френски език 

6

Английски език

Френски език 

Английски език

Английски език

  

7

Английски език

Час на класа 

Английски език

Английски език

 

 11 ж, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Немски език 

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

2

Немски език 

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

3

Английски език

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Математика 

Немски език 

4

Английски език

Немски език 

Английски език

Физическо 

Немски език 

5

Физическо 

Немски език 

Английски език

Английски език

Немски език 

6

Гражданско образование

Английски език

БЕЛ

Английски език

Математика 

7

БЕЛ 

Час на класа 

БЕЛ 

  

  

 11 з, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

2

Английски език

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

3

Немски език 

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Английски език

Немски език 

4

Немски език 

Немски език 

Английски език

Английски език

Немски език 

5

БЕЛ

Немски език 

Математика 

БЕЛ 

Немски език 

6

БЕЛ 

Физическо 

Английски език

Гражданско образование

Физическо 

7

Математика 

Час на класа 

Английски език

  

  

 11 и, следобед

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

2

Английски език

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

3

БЕЛ 

Профилирана подготовка

Профилирана подготовка

Математика 

Немски език 

4

БЕЛ 

Немски език 

Физическо 

БЕЛ 

Немски език 

5

Английски език

Немски език

Английски език

Английски език

Немски език 

6

Английски език

Гражданско образование

Немски език 

Английски език

Математика 

7

Физическо 

Час на класа 

Немски език 

  

  

 

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.