11 а        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Математика Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт
2 Химия Математика Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Философия
3 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ История Физ. възп. и спорт Математика
4 Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ Математика
5 Биология Физика Физика Философия Немски 2ЧЕ
6 Немски 2ЧЕ Биология Химия Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.
7 Немски 2ЧЕ Час на класа   География  
           
  11 б        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит. Химия Математика Математика
2 Философия Математика История Физика Философия
3 Биология Биология Математика География Физика
4 Немски 2ЧЕ Химия Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт Английски 1ЧЕ
5 История Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ
6 Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ Немски 2ЧЕ
7 Английски 1ЧЕ Час на класа Английски 1ЧЕ    
           
  11 в        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия Математика Физика Френски 2ЧЕ Физика
2 История Химия Английски 1ЧЕ Философия Математика
3 Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Математика Философия
4 Биология Биология История Английски 1ЧЕ Френски 2ЧЕ
5 Английски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ Френски 2ЧЕ
6 Английски 1ЧЕ Френски 2ЧЕ Бълг. език и лит. География Английски 1ЧЕ
7   Час на класа Математика Бълг. език и лит.  
           
  11 г        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ География Биология
2 Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Философия Френски 1ЧЕ
3 Физика Френски ПЧ1 Физика Френски ПЧ1 Английски 2ЧЕ
4 Английски 2ЧЕ История Математика Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ
5 Английски 2ЧЕ Химия Химия Физ. възп. и спорт Философия
6 История Математика Физ. възп. и спорт Биология Математика
7 Математика Час на класа Бълг. език и лит.    
           
  11 д        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Философия История Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Математика
2 Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ Математика
3 Английски 2ЧЕ Математика Философия Френски 1ЧЕ Биология
4 История Математика Френски 1ЧЕ Френски ПЧ1 Физ. възп. и спорт
5 Френски 1ЧЕ Френски ПЧ1 Френски 1ЧЕ География Английски 2ЧЕ
6 Физ. възп. и спорт Химия Физика Физика Английски 2ЧЕ
7 Химия Час на класа   Биология  
           
  11 е        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Бълг. език и лит. Химия Математика Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ
2 Бълг. език и лит. История Физика Математика Биология
3 История Математика Химия Философия Математика
4 География Френски ПЧ1 Английски 2ЧЕ Биология Английски 2ЧЕ
5 Физика Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ Френски ПЧ1 Английски 2ЧЕ
6 Френски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Френски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт Философия
7 Френски 1ЧЕ Час на класа Френски 1ЧЕ    
           
  11 ж        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ История Физика Бълг. език и лит.
2 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Математика Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит.
3 Немски 1ЧЕ Химия Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Физ. възп. и спорт
4 Химия Математика Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Философия
5 Английски 2ЧЕ История Биология Бълг. език и лит. Математика
6 География Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ Математика Физика
7 Биология Час на класа   Философия  
           
  11 з        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Биология Английски 2ЧЕ Философия
2 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Химия Английски 2ЧЕ Физ. възп. и спорт
3 Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ История Бълг. език и лит.
4 Физика История Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.
5 Химия Математика Английски 2ЧЕ Физика Математика
6 Биология Математика Английски 2ЧЕ Философия Математика
7 Физ. възп. и спорт Час на класа География    
           
  11 и        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Физ. възп. и спорт Философия
2 Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ
3 Немски 1ЧЕ История Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ
4 Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Физика Математика
5 Биология Математика Математика Математика Бълг. език и лит.
6 Химия Физика Биология Философия География
7 История Час на класа Химия    

Събития в ГПЧЕ "Ромен Ролан"

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.