10 а        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски 1ЧЕ Час на класа Математика Биология География
2 Английски 1ЧЕ Физика История Физ. възп. и спорт Химия
3 Немски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ Физика Математика
4 Немски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ Химия Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.
5 Математика Физ. възп. и спорт Биология География Бълг. език и лит.
6 Бълг. език и лит. Немски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ Информатика Сп. дейности
7 История Етика Английски 1ЧЕ Инф. технологии  
           
  10 б        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика Час на класа Математика Физ. възп. и спорт Информатика
2 Математика Математика Химия История Инф. технологии
3 Английски 1ЧЕ Сп. дейности Бълг. език и лит. География Бълг. език и лит.
4 Английски 1ЧЕ Биология Бълг. език и лит. Биология Бълг. език и лит.
5 Немски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ Физика История
6 География Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ Химия
7 Физ. възп. и спорт Немски 2ЧЕ Етика Английски 1ЧЕ  
           
  10 в        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География Час на класа История Френски 2ЧЕ Бълг. език и лит.
2 Сп. дейности Бълг. език и лит. Математика Биология Физика
3 Математика Етика Английски 1ЧЕ История Физ. възп. и спорт
4 Физика Информатика Английски 1ЧЕ География Химия
5 Английски 1ЧЕ Инф. технологии Френски 2ЧЕ Математика Английски 1ЧЕ
6 Английски 1ЧЕ Биология Френски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 1ЧЕ
7 Френски 2ЧЕ Физ. възп. и спорт Химия Бълг. език и лит.  
           
  10 г        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Час на класа Химия Бълг. език и лит. Химия
2 История Сп. дейности Френски ПЧ1 Бълг. език и лит. Френски 1ЧЕ
3 Френски 1ЧЕ Математика Информатика Биология География
4 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Инф. технологии Физика Математика
5 География Френски 1ЧЕ Етика Физ. възп. и спорт Физика
6 Физ. възп. и спорт Английски 2ЧЕ Биология Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит.
7 Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ История Английски 2ЧЕ  
           
  10 д        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Бълг. език и лит. Час на класа Френски ПЧ1 Химия Физ. възп. и спорт
2 Физика Етика Биология Информатика Биология
3 География Бълг. език и лит. Математика Инф. технологии Химия
4 Сп. дейности Английски 2ЧЕ История Френски 1ЧЕ Математика
5 Френски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Физ. възп. и спорт История Английски 2ЧЕ
6 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Физика Английски 2ЧЕ
7 Математика Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. География  
           
  10 е        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Френски 1ЧЕ Час на класа Английски 2ЧЕ Математика Физика
2 Френски 1ЧЕ Информатика Английски 2ЧЕ Химия География
3 Математика Инф. технологии Френски ПЧ1 Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит.
4 Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт Биология История Физ. възп. и спорт
5 Бълг. език и лит. Химия Математика Биология Френски 1ЧЕ
6 История Етика Сп. дейности Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ
7 География Физика Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ  
           
  10 ж        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Сп. дейности Час на класа Информатика Немски 1ЧЕ География
2 Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Инф. технологии Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит.
3 Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Биология Химия Математика
4 История Физика География Физ. възп. и спорт Биология
5 Математика Математика Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт
6 Английски 2ЧЕ Химия Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ История
7 Английски 2ЧЕ Етика Физика Английски 2ЧЕ  
           
  10 з        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Бълг. език и лит. Час на класа Биология Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит.
2 География Немски 1ЧЕ Математика Немски 1ЧЕ Физ. възп. и спорт
3 Сп. дейности Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Математика Информатика
4 Английски 2ЧЕ Етика Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит. Инф. технологии
5 Английски 2ЧЕ Физика Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Химия
6 Математика История Немски 1ЧЕ География Физика
7 История Биология Физ. възп. и спорт Химия  
           
  10 и        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Час на класа Английски 2ЧЕ Немски 1ЧЕ Биология
2 Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит.
3 Физика Немски 1ЧЕ Химия Сп. дейности Бълг. език и лит.
4 Математика Математика Етика География Физика
5 Физ. възп. и спорт География Немски 1ЧЕ Химия Информатика
6 Английски 2ЧЕ Физ. възп. и спорт Немски 1ЧЕ Биология Инф. технологии
7 Английски 2ЧЕ История Бълг. език и лит. Математика  

Календар

July 2017
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.