10 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

БЕЛ

Философия

Физическо

Физика 

2

Английски език

БЕЛ

Музика

История

Математика

3

БЕЛ

Английски език

Математика

История

Английски език

4

История

Английски език

Химия

Биология

Английски език

5

География

Физическо

Немски език

Немски език РП

География

6

Биология

Физика

Немски език

Немски език РП

Химия

7

Философия

Час на класа 

География

 

 

 10 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология

Английски език

Немски език

Химия

Музика

2

История

Английски език

Немски език

Физическо

Математика

3

Философия 

Физика

БЕЛ

Биология

Химия

4

География 

Физическо

Философия

История

География

5

Математика

БЕЛ

Физика

История

Немски език РП

6

Английски език

БЕЛ

География

Английски език

Немски език РП

7

Английски език

Час на класа

 

Английски език

 

 10 в, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История

Философия

БЕЛ

Биология

Английски език

2

Биология

Химия

БЕЛ

БЕЛ

Английски език

3

Английски език

Френски език РП 

Математика

Химия

История

4

Английски език

Френски език РП 

География

Английски език

История

5

Математика

Физика

Философия

Английски език

Физическо

6

География

Физическо

Музика

Френски език

География

7

 

Час на класа 

Физика

Френски език

 

 10 г, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ 

География

География

Философия

География

2

Физика 

Физическо

История

Биология

Химия

3

Биология

БЕЛ

История

Английски език

Музика

4

Физическо

БЕЛ

Математика

Английски език

Френски език РП

5

Математика

Френски език РП

Химия

Философия

Англ.език РП

6

Френски език РП

Френски език РП

Френски език

История

Англ.език РП

7

 

Час на класа 

Френски език

Физика

 

 10 д, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо 

Биология

Френски език

История

Биология

2

БЕЛ 

Математика

Френски език

Химия

БЕЛ

3

Френски език РП

Англ.език РП

Физическо

Френски език РП

БЕЛ

4

Философия

Англ.език РП

История

Френски език РП

Английски език

5

Физика

География

История

Физика

Английски език

6

Математика

Химия

Философия

География

Френски език РП

7

 

Час на класа 

География

Музика

 

 10 е, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Немски език РП

Математика 

Физическо 

Немски език РП

Философия 

2

Немски език РП

История 

Химия 

Немски език РП

Френски език 

3

Математика 

История 

Френски език РП

Физика 

Френски език 

4

Физика 

География 

Френски език РП

География 

БЕЛ 

5

Биология 

Немски език 

БЕЛ 

Биология 

География 

6

Физическо 

Немски език 

БЕЛ 

Химия 

Музика 

7

  

Час на класа 

Философия 

История 

  

 10 ж, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Немски език РП

Физическо 

Философия 

Немски език РП

Англ.език РП 

2

Немски език РП

Философия 

Математика 

Немски език РП

Англ.език РП 

3

Немски език 

Химия 

Музика 

География 

Физика 

4

Немски език 

История 

БЕЛ 

Физика 

География 

5

Физическо 

Английски език

География 

Химия 

БЕЛ 

6

Математика 

Английски език

История

Биология 

БЕЛ 

7

Биология 

Час на класа 

История 

 

  

 10 з, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Немски език РП

Немски език 

Математика 

Немски език РП

Химия 

2

Немски език РП

Немски език 

Физическо 

Немски език РП

Музика 

3

Математика 

История 

Химия 

Англ.език РП 

География 

4

Биология 

История 

География 

Англ.език РП 

БЕЛ 

5

БЕЛ 

Английски език

Философия 

География 

БЕЛ 

6

Философия 

Английски език

История 

Физика 

Физическо 

7

Физика 

Час на класа 

  

Биология 

  

   

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.