10 а клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Немски 2ЧЕ

Физика

География

География

Химия

2

Немски 2ЧЕ

Музика

Физическо

Химия

География

3

Математика

Математика

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

БЕЛ

4

Физическо

БЕЛ

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

БЕЛ

5

БЕЛ

Английски 1ЧЕ

История

Математика

Философия

6

Биология

Английски 1ЧЕ

История

Физика

История

7

Философия

Час на класа

Биология

 

 

 

10 б клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

Философия

Химия

Физическо

2

Английски 1ЧЕ

Английски 1ЧЕ

География

Музика

Химия

3

Немски 2ЧЕ

БЕЛ

Биология

Биология

История

4

Немски 2ЧЕ

Математика

БЕЛ

Физическо

География

5

БЕЛ

История

БЕЛ

Английски 1ЧЕ

Математика

6

География

История

Физика

Английски 1ЧЕ

Философия

7

 

Час на класа

Математика

Физика

 

 

10 в клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Философия

История

Английски 1ЧЕ

Физическо

Математика

2

Физика

История

Английски 1ЧЕ

География

Английски 1ЧЕ

3

География

Английски 1ЧЕ

Философия

Френски 2ЧЕ

Английски 1ЧЕ

4

Биология

Английски 1ЧЕ

Математика

Френски 2ЧЕ

Музика

5

Физическо

Физика

География

Биология

БЕЛ

6

БЕЛ

Математика

Химия

БЕЛ

БЕЛ

7

Химия

Час на класа

История

 

 

 

10 г клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Математика

История

Биология

Френски 1ЧЕ

2

БЕЛ

География

Математика

Химия

Френски 1ЧЕ

3

Физическо

Английски 2ЧЕ

Биология

Физика

Математика

4

Физика

Английски 2ЧЕ

БЕЛ

История

Физическо

5

Химия

Френски 1ЧЕ

Философия

История

Музика

6

Философия

Френски 1ЧЕ

Френски 1ЧЕ

География

География

7

 

Час на класа

Френски 1ЧЕ

БЕЛ

 

 

10 д клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Френски 1ЧЕ

Физическо

География

БЕЛ

2

Физическо

Френски 1ЧЕ

История

Математика

БЕЛ

3

Физика

Биология

История

История

Философия

4

БЕЛ

География

Физика

Биология

Английски 2ЧЕ

5

Френски 1ЧЕ

Математика

Химия

БЕЛ

Английски 2ЧЕ

6

Френски 1ЧЕ

Музика

География

Френски 1ЧЕ

Химия

7

 

Час на класа

Философия

Френски 1ЧЕ

 

 

 

 

 

10 е клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Френски 1ЧЕ

Математика

Биология

Химия

География

2

Френски 1ЧЕ

Физика

БЕЛ

История

Философия

3

Английски 2ЧЕ

Френски 1ЧЕ

БЕЛ

Биология

Физическо

4

Английски 2ЧЕ

Френски 1ЧЕ

История

Френски 1ЧЕ

Математика

5

Физика

БЕЛ

История

Френски 1ЧЕ

Химия

6

БЕЛ

География

Философия

Математика

Музика

7

Физическо

Час на класа

 

География

 

 

10 ж клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Математика

Химия

2

БЕЛ

Математика

История

Биология

Физическо

3

Физика

История

География

География

Математика

4

Философия

История

Химия

Физика

Философия

5

География

Немски 1ЧЕ

Английски 2ЧЕ

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

6

Физическо

Немски 1ЧЕ

Английски 2ЧЕ

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

7

 

Час на класа

Биология

Музика

 

 

10 з клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

Биология

Математика

БЕЛ

История

2

Физика

Математика

Философия

География

История

3

БЕЛ

География

История

Физика

Химия

4

БЕЛ

БЕЛ

География

Музика

Математика

5

Философия

Немски 1ЧЕ

Физическо

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

6

Английски 2ЧЕ

Немски 1ЧЕ

Биология

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

7

Английски 2ЧЕ

Час на класа

Химия

 

 

 

10 и, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика

География

Химия

Английски 2ЧЕ

Философия

2

Философия

Биология

Биология

Английски 2ЧЕ

Математика

3

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

География

4

История

Физическо

История

БЕЛ

Химия

5

История

Немски 1ЧЕ

География

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

6

Музика

Немски 1ЧЕ

Математика

Немски 1ЧЕ

Немски 1ЧЕ

7

 

Час на класа

Физическо

Физика

 

 

 

Педагогически съветник и психолог

Петя Глътникова - 0887348834

Радка Радева - 0897919704

email: pglatnikova@abv.bg

 

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.