10 а        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Бълг. език и лит. История Биология Информатика
2 Бълг. език и лит. Физика Английски 1ЧЕ Химия Инф. технологии
3 Английски 1ЧЕ Етика Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Химия
4 Английски 1ЧЕ Математика Математика Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт
5 География Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ Немски 2ЧЕ Физика
6 Немски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ Биология Немски 2ЧЕ История
7   Час на класа Физ. възп. и спорт Етика  
           
  10 б        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Биология
2 Математика Английски 1ЧЕ Химия Бълг. език и лит. Физика
3 География Информатика Математика Биология Английски 1ЧЕ
4 Физика Инф. технологии История Химия Английски 1ЧЕ
5 Физ. възп. и спорт История Физ. възп. и спорт Математика Етика
6 Бълг. език и лит. Етика Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ Немски 2ЧЕ
7   Час на класа Английски 1ЧЕ Немски 2ЧЕ  
           
  10 в        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит. Информатика Английски 1ЧЕ Математика
2 Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Инф. технологии Английски 1ЧЕ Биология
3 Физика География Биология Химия Френски 2ЧЕ
4 Математика Френски 2ЧЕ Английски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Френски 2ЧЕ
5 Английски 1ЧЕ Етика Английски 1ЧЕ История Физика
6 Английски 1ЧЕ Математика Химия Етика Физ. възп. и спорт
7 Френски 2ЧЕ Час на класа История    
           
  10 г        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Информатика Химия Етика История
2 География Инф. технологии Математика Биология Бълг. език и лит.
3 Френски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Физ. възп. и спорт Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит.
4 Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ Биология Френски 1ЧЕ Етика
5 Бълг. език и лит. Физика Френски ПЧ1 Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ
6 Физика История Френски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Химия
7 Физ. възп. и спорт Час на класа   Математика  
           
  10 д        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ Математика Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит.
2 Математика Английски 2ЧЕ Френски ПЧ1 Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ
3 Физ. възп. и спорт Математика Бълг. език и лит. Етика Физика
4 Френски 1ЧЕ Етика Бълг. език и лит. История Химия
5 Френски 1ЧЕ Френски 1ЧЕ Биология Химия Физ. възп. и спорт
6 География Френски 1ЧЕ История Информатика Биология
7 Физика Час на класа   Инф. технологии  
           
  10 е        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Френски 1ЧЕ Етика Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ Физика
2 Френски 1ЧЕ Математика Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ Химия
3 Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт История История Информатика
4 География Физика Френски ПЧ1 Етика Инф. технологии
5 Математика Английски 2ЧЕ Френски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Биология
6 Физ. възп. и спорт Английски 2ЧЕ Математика Бълг. език и лит. Бълг. език и лит.
7   Час на класа Биология Химия  
           
  10 ж        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски 1ЧЕ История Математика Информатика Физика
2 Немски 1ЧЕ Етика Физ. възп. и спорт Инф. технологии Химия
3 Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ Биология Химия Физ. възп. и спорт
4 Биология Английски 2ЧЕ История Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит.
5 Физика Немски 1ЧЕ Бълг. език и лит. Английски 2ЧЕ Бълг. език и лит.
6 Математика Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Математика Етика
7   Час на класа Немски 1ЧЕ География  
           
  10 з        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски 1ЧЕ Математика Английски 2ЧЕ Химия Химия
2 Немски 1ЧЕ Физика Английски 2ЧЕ Физика Физ. възп. и спорт
3 Биология История Математика Бълг. език и лит. Етика
4 Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Биология Физ. възп. и спорт История
5 Бълг. език и лит. Немски 1ЧЕ География Етика Информатика
6 Математика Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ Инф. технологии
7   Час на класа Немски 1ЧЕ Английски 2ЧЕ  
           
  10 и        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски 1ЧЕ Физика Физика Математика Химия
2 Немски 1ЧЕ История Биология Етика Етика
3 Математика Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Физ. възп. и спорт Бълг. език и лит.
4 Английски 2ЧЕ География Физ. възп. и спорт Информатика Бълг. език и лит.
5 Английски 2ЧЕ Немски 1ЧЕ Математика Инф. технологии Английски 2ЧЕ
6 История Немски 1ЧЕ Немски 1ЧЕ Химия Английски 2ЧЕ
7 Биология Час на класа Немски 1ЧЕ    

Събития в ГПЧЕ "Ромен Ролан"

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Генералната стратегическа цел е ГПЧЕ "Ромен Ролан" да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по чужди езици и другите учебни предмети.